Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Đà Lạt Khánh Hòa Thái Bình
Kiên Giang Kon Tum Điện toán 1*2*3
Tiền Giang Thừa Thiên Huế Thần tài 4
Kết quả Bingo18
02-12-2023 21:55 #043097
4 2 2
 • Nhỏ
 • Tổng: 8
 • Trùng 2 số
01-12-2023 21:55 #043001
6 4 3
 • Lớn
 • Tổng: 13
01-12-2023 21:45 #043000
5 5 2
 • Lớn
 • Tổng: 12
 • Trùng 2 số
30-11-2023 10:05 #042835
1 2 2
 • Nhỏ
 • Tổng: 5
 • Trùng 2 số
30-11-2023 09:55 #042834
1 5 6
 • Lớn
 • Tổng: 12
30-11-2023 09:45 #042833
5 4 6
 • Lớn
 • Tổng: 15
30-11-2023 09:35 #042832
6 2 4
 • Lớn
 • Tổng: 12
30-11-2023 09:25 #042831
4 2 1
 • Nhỏ
 • Tổng: 7
30-11-2023 09:15 #042830
1 3 1
 • Nhỏ
 • Tổng: 5
 • Trùng 2 số
30-11-2023 09:05 #042829
2 5 5
 • Lớn
 • Tổng: 12
 • Trùng 2 số