Số đẹp Cô Ba, dự đoán KQXS miền bắc tỷ lệ trúng cao

KỲ DANH MỤC SỐ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ
02/06/2023 Bạch thủ lô 34  
Song thủ lô

06 - 33

 
Xiên 2 59 - 23  
Xiên 3 67 - 28 - 61  
Dàn đề 10 số 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36  
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79     
01/06/2023 Bạch thủ lô 35 Trúng 
Song thủ lô

21 - 30

Trúng 
Xiên 2 21 - 71 Trúng 
Xiên 3 21 - 41 - 71 Trúng 
Dàn đề 10 số 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98.    Trúng 
31/05/2023 Bạch thủ lô 43 Trúng 
Song thủ lô

08 - 33

Trúng 
Xiên 2 59 - 23 Trượt
Xiên 3 67 - 26 - 61 Trúng 
Dàn đề 10 số 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98.    Trúng 
30/05/2023 Bạch thủ lô 68 Trúng 
Song thủ lô

55 - 58

Trượt
Xiên 2 02 - 50 Trượt
Xiên 3 65 - 75 - 43 Trượt
Dàn đề 10 số  02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 65, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
29/05/2023 Bạch thủ lô 65 Trúng 
Song thủ lô

34 - 65

Trúng 
Xiên 2 42 - 65  Trúng 
Xiên 3 54 - 75 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 47, 48, 49, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 63, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99  Trúng 
28/05/2023 Bạch thủ lô 18 Trúng 
Song thủ lô

80 - 08

Trúng 
Xiên 2 63 - 39 Trượt
Xiên 3 44 - 34 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55  Trượt
27/05/2023 Bạch thủ lô 01 Trúng 
Song thủ lô

34 - 43

Trúng 
Xiên 2 44 - 66 Trượt
Xiên 3 43 - 56 - 77 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55  Trượt
26/05/2023 Bạch thủ lô 00 Trúng 
Song thủ lô

15 - 51

Trúng 
Xiên 2 15 -  Trượt
Xiên 3 43 - 55 - 33 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31 Trúng 
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99 Trúng 
25/05/2023 Bạch thủ lô 66 Trúng 
Song thủ lô

50 - 55

Trượt
Xiên 2 23 - 70  Trượt
Xiên 3 43 - 55 - 33 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55  Trượt
24/05/2023 Bạch thủ lô 16 Trúng 
Song thủ lô

23 - 16

Trúng 
Xiên 2 11 - 14 Trượt
Xiên 3 55 - 65 - 86 Trượt
Dàn đề 10 số 66, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trúng 
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 66, 71, 89, 92, 95, 98.  Trúng 
23/05/2023 Bạch thủ lô 91 Trúng 
Song thủ lô 66 - 88 Trúng 
Xiên 2 32 - 46 Trượt
Xiên 3 64 - 78 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 67, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 Trúng 
22/05/2023 Bạch thủ lô 40 Trúng 
Song thủ lô 22 - 54 Trúng 
Xiên 2 24 - 65 Trúng 
Xiên 3 33 - 55 - 87 Trượt
Dàn đề 10 số  02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76 Trúng 
21/05/2023 Bạch thủ lô 97 Trúng 
Song thủ lô 97 - 99 Trúng 
Xiên 2 21 - 66 Trúng 
Xiên 3 34 - 54 - 64 Trượt
Dàn đề 10 số  02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99 Trúng 
20/05/2023 Bạch thủ lô 67 Trúng 
Song thủ lô 23 - 98 Trượt
Xiên 2 45 - 44 Trượt
Xiên 3 71 - 81 - 91 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 52, 63 Trúng 
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98.  Trúng 
19/05/2023 Bạch thủ lô 17 Trúng 
Song thủ lô 53 - 63 Trúng 
Xiên 2 22 - 32 Trượt
Xiên 3 34 - 54 - 64 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 57, 63 Trượt
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98.  Trượt
18/05/2023 Bạch thủ lô 56 Trúng 
Song thủ lô 81 - 91 Trúng 
Xiên 2 18 - 81 Trúng 
Xiên 3 46 - 66 - 86 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trúng 
17/05/2023 Bạch thủ lô 13 Trúng 
Song thủ lô 52 - 68  Trúng 
Xiên 2 44 - 54 Trúng 
Xiên 3 24 - 44 -  Trúng 
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trượt
16/05/2023 Bạch thủ lô 15 Trượt
Song thủ lô 14 - 41 Trúng 
Xiên 2 13 - 31 Trúng 
Xiên 3 49 - 59 - 79  Trúng 
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trượt
15/05/2023 Bạch thủ lô 80 Trúng 
Song thủ lô 08 - 80 Trúng 
Xiên 2 07 - 58 Trúng 
Xiên 3 20 - 30 - 40 Trượt
Dàn đề 10 số 26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58 Trúng 
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
14/05/2023 Bạch thủ lô   Trúng 
Song thủ lô 08 - 99 Trúng 
Xiên 2 36 - 56 Trúng 
Xiên 3 12 - 17 - 45 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55 Trúng 
13/05/2023 Bạch thủ lô 12 Trúng 
Song thủ lô 22 - 76 Trúng 
Xiên 2 33 - 43 Trúng 
Xiên 3 42 - 62 - 72  Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 49, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trúng 
12/05/2023 Bạch thủ lô 65 Trúng 
Song thủ lô 14 - 53 Trúng 
Xiên 2 92 - 45 Trúng 
Xiên 3 09 - 11 - 16 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trượt
11/05/2023 Bạch thủ lô 10 Trượt
Song thủ lô 14 - 41 Trúng 
Xiên 2 25 - 55 Trượt
Xiên 3 27 - 41 - 69 Trúng 
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
10/05/2023 Bạch thủ lô 19 Trúng 
Song thủ lô 19 - 41 Trúng 
Xiên 2 14 - 51 Trúng 
Xiên 3 21 - 45 - 68 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
09/05/2023 Bạch thủ lô 88 Trúng 
Song thủ lô 70 - 52 Trúng 
Xiên 2 48 - 68 Trượt
Xiên 3 44 - 55 - 43 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 46, 57, 63 Trúng 
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 43, 44, 45, 46, 54, 55. Trúng 
08/05/2023 Bạch thủ lô 62 Trúng 
Song thủ lô 41 -  61 Trúng 
Xiên 2 26 - 55 Trúng 
Xiên 3 16 - 61 - 71 Trúng 
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 57, 63 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55. Trượt
07/05/2023 Bạch thủ lô 67 Trúng 
Song thủ lô 23 - 16 Trúng 
Xiên 2 54 - 22 Trượt
Xiên 3 44 - 74 - 77 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 57, 63 Trượt
Dàn đề 36 số 47, 48, 49, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 63, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
06/05/2023 Bạch thủ lô 97 Trúng 
Song thủ lô 24 - 43 Trúng 
Xiên 2 55 - 66  Trượt
Xiên 3 11 - 12 - 14  Trượt
Dàn đề 10 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 30 Trúng 
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.  Trúng 
05/05/2023 Bạch thủ lô 14 Trúng 
Song thủ lô 24 - 43 Trúng 
Xiên 2 34 - 85  Trượt
Xiên 3 69 - 96 - 99  Trượt
Dàn đề 10 số 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trúng 
Dàn đề 36 số 47, 48, 45, 49, 44, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99 Trúng 
04/05/2023 Bạch thủ lô 22 Trúng 
Song thủ lô 54 - 45  Trượt
Xiên 2 22 - 42 Trúng 
Xiên 3 22 - 32  - 42  Trượt
Dàn đề 10 số 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23 Trúng 
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
03/05/2023 Bạch thủ lô   Trúng 
Song thủ lô 09 - 90 Trúng 
Xiên 2 23 - 98  Trượt
Xiên 3 34 - 54 - 78  Trượt
Dàn đề 10 số 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23 Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
02/05/2023 Bạch thủ lô 02 Trúng 
Song thủ lô 12 - 56 Trúng 
Xiên 2 43 - 65 Trúng 
Xiên 3 54 - 65 - 77  Trượt
Dàn đề 10 số 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23  Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99   Trượt
01/05/2023 Bạch thủ lô 00 Trúng 
Song thủ lô 43 - 68  Trượt
Xiên 2 31 - 47  Trượt
Xiên 3 22 - 52  - 58  Trúng 
Dàn đề 10 số  20, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trúng 
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99   Trượt
30/04/2023 Bạch thủ lô 38 Trúng 
Song thủ lô 06 - 45 Trúng 
Xiên 2 06 - 38 Trúng 
Xiên 3 23 - 45 - 43 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99 Trúng 
29/04/2023 Bạch thủ lô 14 Trượt
Song thủ lô 12 - 21  Trúng 
Xiên 2 45 - 91 Trúng 
Xiên 3 12 - 26 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98.  Trượt
28/04/2023 Bạch thủ lô 26 Trúng 
Song thủ lô 53 - 57 Trúng 
Xiên 2 56 - 66 Trượt
Xiên 3 08 - 18 - 28 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
27/04/2023 Bạch thủ lô 02 Trúng 
Song thủ lô 11 - 16 Trúng 
Xiên 2 56 - 65 Trượt
Xiên 3 67 - 28 - 61 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31  Trượt
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trượt
26/04/2023 Bạch thủ lô 95 Trúng 
Song thủ lô 22 - 56 Trúng 
Xiên 2  21 - 31 Trượt
Xiên 3 44 - 64 - 68 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trúng 
25/04/2023 Bạch thủ lô 66 Trúng 
Song thủ lô 17 - 81 Trúng 
Xiên 2 27 - 73 Trúng 
Xiên 3 23 - 43 - 63 Trượt
Dàn đề 10 số  67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
24/04/2023 Bạch thủ lô 63 Trúng 
Song thủ lô 68 - 86 Trúng 
Xiên 2 11 - 29 Trúng 
Xiên 3 65 - 75 - 86 Trượt
Dàn đề 10 số 05, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23 Trúng 
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.  Trúng 
23/04/2023 Bạch thủ lô 63 Trúng 
Song thủ lô 06 - 33 Trúng 
Xiên 2 31 - 92 Trúng 
Xiên 3 31 - 51 - 61 Trúng 
Dàn đề 10 số 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23 Trượt
Dàn đề 36 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, Trượt
22/04/2023 Bạch thủ lô 77 Trúng 
Song thủ lô 22 - 65 Trúng 
Xiên 2 34 - 97 Trúng 
Xiên 3 27 - 22 - 23 Trượt
Dàn đề 10 số 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23 Trượt
Dàn đề 36 số 47, 48, 49, 44, 45, 46, 52, 55, 56, 63, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
21/04/2023 Bạch thủ lô 53 Trúng 
Song thủ lô 36 - 23 Trúng 
Xiên 2 59 - 23 Trượt
Xiên 3 75 - 54 - 34 Trượt
Dàn đề 10 số 35, 30, 31, 32, 14, 41, 42, 50, 51, 52 Trúng 
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 23, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trúng 
20/04/2023 Bạch thủ lô 29 Trúng 
Song thủ lô 29 - 87 Trúng 
Xiên 2 23 - 87 Trúng 
Xiên 3 23 - 34 - 43 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.  Trúng 
19/04/2023 Bạch thủ lô 17 Trúng 
Song thủ lô 44 - 88 Trúng 
Xiên 2 13 - 15 Trượt
Xiên 3 34 - 66 - 88 Trượt
Dàn đề 10 số 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 85, 86, 99 Trúng 
Dàn đề 36 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55.  Trượt
18/04/2023 Bạch thủ lô 44 Trúng 
Song thủ lô 34 - 96 Trúng 
Xiên 2 23 - 54 Trượt
Xiên 3 54 - 78 - 88 Trượt
Dàn đề 10 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 36, 42 Trượt
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 Trúng 
17/04/2023 Bạch thủ lô 34 Trúng 
Song thủ lô 76 - 86 Trúng 
Xiên 2 45 - 76 Trượt
Xiên 3 22 - 78 - 99 Trượt
Dàn đề 10 số  67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
16/04/2023 Bạch thủ lô 44 Trúng 
Song thủ lô 55 - 86 Trúng 
Xiên 2 35 - 48 Trúng 
Xiên 3 26 - 66 - 96 Trượt
Dàn đề 10 số  67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số  25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76,  Trúng 
15/04/2023 Bạch thủ lô 20 Trúng 
Song thủ lô 81 - 91 Trúng 
Xiên 2 19 - 91 Trúng 
Xiên 3 41 - 61 - 91 Trượt
Dàn đề 10 số  67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trượt
Dàn đề 36 số  08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 83, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99  Trúng 
14/04/2023 Bạch thủ lô 51 Trúng 
Song thủ lô 88 - 99 Trúng 
Xiên 2 27 - 72 Trượt
Xiên 3 45 - 54 - 66 Trượt
Dàn đề 10 số  67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36 Trúng 
Dàn đề 36 số  25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76,  Trúng 
13/04/2023 Bạch thủ lô 61 Trúng 
Song thủ lô 65 - 87 Trúng 
Xiên 2 23 - 65 Trượt
Xiên 3 42 - 87 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79  Trúng 
12/04/2023 Bạch thủ lô 77 Trúng 
Song thủ lô 34 - 87 Trượt
Xiên 2 16 - 54 Trúng 
Xiên 3 23 - 33 - 56 Trúng 
Dàn đề 10 số 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95 Trúng 
Dàn đề 36 số  02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
11/04/2023 Bạch thủ lô 04 Trượt
Song thủ lô 11 - 71 Trúng 
Xiên 2 26 - 96 Trúng 
Xiên 3 47 - 52 - 63 Trượt
Dàn đề 10 số 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 39,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trúng 
10/04/2023 Bạch thủ lô 61 Trúng 
Song thủ lô 68 - 86 Trượt
Xiên 2 23 - 75 Trượt
Xiên 3 34 - 54 - 96 Trúng 
Dàn đề 10 số 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số 47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 63, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
09/04/2023 Bạch thủ lô 23  Trúng 
Song thủ lô 16 - 36  Trúng 
Xiên 2 75 - 85 Trượt
Xiên 3 45 - 67 - 85 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 57, 63  Trúng 
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 26, 12, 21, 04, 33, 31, 44, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.   Trúng 
08/04/2023 Bạch thủ lô 48 Trượt
Song thủ lô 27 - 72 Trượt
Xiên 2 44 - 54 Trúng 
Xiên 3 26 - 66 - 96 Trúng 
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 15, 21, 04, 33, 31 Trúng 
Dàn đề 36 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 04, 33, 31, 44, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trượt
07/04/2023 Bạch thủ lô 58 Trúng 
Song thủ lô 46 - 64 Trúng 
Xiên 2 46 - 55 Trượt
Xiên 3 25 - 29 - 39  Trượt
Dàn đề 10 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 36, 42 Trúng 
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 Trúng 
06/04/2023 Bạch thủ lô 25 Trúng 
Song thủ lô 93 - 99 Trúng 93
Xiên 2 71 - 91 Trúng 
Xiên 3 43 - 63 - 77 Trượt
Dàn đề 10 số 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 Trượt
Dàn đề 36 số 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 Trượt
05/04/2023 Bạch thủ lô 85 Trúng 
Song thủ lô 75 - 86 Trúng 
Xiên 2 12 - 41 Trượt
Xiên 3 34 - 68 - 87 Trúng 
Dàn đề 10 số 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số  02, 03, 19, 20, 30, 12, 26, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trúng 
04/04/2023 Bạch thủ lô 15 Trượt
Song thủ lô 12 - 21 Trúng 21
Xiên 2 34 - 76 Trúng 
Xiên 3 23 - 55 - 75 Trượt
Dàn đề 10 số 67, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số  25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76,  Trúng 
03/04/2023 Bạch thủ lô 89 Trúng 
Song thủ lô 45 - 54 Trúng 45
Xiên 2 02 - 44 Trượt
Xiên 3 65 - 71 - 89  Trúng 
Dàn đề 10 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 30 Trượt
Dàn đề 36 số

08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99

Trượt
02/04/2023 Bạch thủ lô 21 Trúng 
Song thủ lô 45 - 54 Trúng 54
Xiên 2 02 - 44 Trượt
Xiên 3 62 - 72 - 89  Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số

08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 44, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99

Trúng 
01/04/2023 Bạch thủ lô 02 Trúng 
Song thủ lô 03 - 18 Trúng 18
Xiên 2 91 - 81  Trượt
Xiên 3 11 - 14 - 29 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 44, 33, 31 Trúng 
Dàn đề 36 số

02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 04, 33, 31, 44, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trúng 
31/03/2023 Bạch thủ lô 03 Trúng 
Song thủ lô 30 - 03 Trúng 
Xiên 2 19 - 20 Trượt
Xiên 3 20 - 02 - 91 Trượt
Dàn đề 10 số 02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 04, 33, 31 Trượt
Dàn đề 36 số

02, 03, 19, 20, 30, 12, 21, 04, 33, 31, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trúng 
30/03/2023 Bạch thủ lô 04 Trúng 
Song thủ lô 12 - 21 Trúng 12
Xiên 2 27 - 72 Trượt
Xiên 3 41 - 61 - 91 Trúng 
Dàn đề 10 số 67, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số

03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55. 

Trúng 
29/03/2023 Bạch thủ lô 85 Trúng 
Song thủ lô 54 - 64 Trượt
Xiên 2 27 - 72 Trượt
Xiên 3 41 - 61 - 91 Trúng 
Dàn đề 10 số 67, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trúng 
Dàn đề 36 số

47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trúng 
28/03/2023 Bạch thủ lô 81 Trúng 
Song thủ lô 68 - 88 Trúng 68
Xiên 2 68 - 86 Trúng 68
Xiên 3 23 - 43 - 54 Trượt
Dàn đề 10 số 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95 Trượt
Dàn đề 36 số

47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trượt
27/03/2023 Bạch thủ lô 45 Trượt
Song thủ lô 45 - 85 Trúng 
Xiên 2 23 - 99 Trượt
Xiên 3 64 - 78 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 30 Trúng 
Dàn đề 36 số

03, 04, 05, 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22,  13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 43, 44, 45, 53, 54, 55. 

Trúng 
26/03/2023 Bạch thủ lô 95 Trúng 
Song thủ lô 43 - 65 Trúng 
Xiên 2 43 - 76  Trượt
Xiên 3 54 - 76 - 98 Trượt
Dàn đề 10 số 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68 Trúng 
Dàn đề 36 số

47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trúng 
25/03/2023 Bạch thủ lô 74 Trúng 
Song thủ lô 22 - 74 Trúng 
Xiên 2 74 - 79 Trúng 
Xiên 3 54 - 56 - 76 Trượt
Dàn đề 10 số 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99.  Trượt
Dàn đề 36 số

47, 48, 49, 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96,  87, 88, 89, 97, 98, 99. 

Trượt
24/03/2023 Bạch thủ lô 69 Trúng 
Song thủ lô 02 - 69 Trúng 
Xiên 2 64 - 98 Trượt
Xiên 3 55 - 87 - 99 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 57, 63 Trúng 57
Dàn đề 36 số

 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, 

Trúng 57
23/03/2023 Bạch thủ lô 34 Trúng 
Song thủ lô 32 - 46 Trúng 46
Xiên 2 46 - 64 Trúng 
Xiên 3 24  - 56 - 76  Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 52, 63 Trượt
Dàn đề 36 số

 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, 

 Trượt
22/03/2023 Bạch thủ lô 74 Trúng 
Song thủ lô 57 - 67 Trúng 
Xiên 2 46 - 97 Trúng 
Xiên 3  23 - 46 - 56  Trúng 
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 52, 63 Trượt
Dàn đề 36 số

 25, 26, 27, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 75, 76, 

Trượt
21/03/2023 Bạch thủ lô 54 Trúng 
Song thủ lô 09  – 99 Trúng 09
Xiên 2 10 – 29 Trượt
Xiên 3 22 – 77 – 99 Trượt
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 52, 64 Trúng 64
Dàn đề 36 số

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36, 37, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79

Trúng 64
20/03/2023 Bạch thủ lô 10 Trúng 
Song thủ lô 23 - 87 Trượt
Xiên 2 34 - 66 Trượt
Xiên 3 10 - 29 - 77 Trúng 
Dàn đề 10 số  30, 32, 35, 19, 23, 26, 36, 43, 52, 63 Trượt
Dàn đề 36 số

08, 09, 11, 00, 04, 06, 12, 15, 20, 36, 40, 43, 23, 26, 31, 46, 48, 51, 56, 58, 60,  52, 53, 55, 70, 79, 80, 89, 90, 92,  82, 83, 84, 94, 95, 99.

Trúng 92
19/03/2023 Bạch thủ lô 04 Trúng 
Song thủ lô 33 - 44 Trúng 
Xiên 2 79 - 97 Trượt
Xiên 3 10 - 59 - 78 Trượt
Dàn đề 10 số 14, 18, 19, 01, 03, 13, 20, 22, 23, 34 Trúng 03
Dàn đề 36 số

12, 13, 14, 01, 03, 07, 20, 21, 22, 31, 34, 35, 24, 28, 30, 42, 44, 45, 52, 55, 56, 48, 50, 60, 61, 63, 77, 78, 86,  65, 67, 71, 89, 92, 95, 98. 

Trúng 03
18/03/2023 Bạch thủ lô 97 Trúng 
Song thủ lô 55 - 44 Trúng 44
Xiên 2 65 - 87 Trượt
Xiên 3 03 - 13 - 23 Trúng 
Dàn đề 10 số 52, 54, 56, 42, 46, 48, 58, 62, 64, 76 Trượt
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 46, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 74, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trượt
17/03/2023 Bạch thủ lô 61 Trượt
Song thủ lô 06 - 38 Trúng 06
Xiên 2 34 - 93 Trúng 
Xiên 3 67 - 28 - 61 Trượt
Dàn đề 10 số 96, 56, 37, 41, 36, 03, 69, 18, 33, 89 Trúng 
Dàn đề 36 số 08, 12, 14, 02, 04, 06, 16, 18, 24, 34, 36, 38,  26, 28, 32, 52, 54, 56, 42, 46, 48, 58, 62, 64, 76, 78, 82, 68, 72, 89, 94, 96, 98, 84, 86, 99 Trúng 

Liên kết nhanh

KQXS

XSMB

XSMN

XSMT

Thống kê lô gan

Thống kê giải đặc biệt theo tổng


    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba