Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 17-09-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 17-09-2023
Giải tám 27
Giải bảy 965
Giải sáu 8452 3020 9533
Giải năm 8596
Giải bốn 51296 01152 82759 29642
06104 00697 73300
Giải ba 80826 57799
Giải nhì 76090
Giải nhất 30660
Đặc biệt 428620
Đầu Đuôi
0 0,4
1
2 0,0,6,7
3 3
4 2
5 2,2,9
6 0,5
7
8
9 0,6,6,7,9
Đầu Đuôi
0,2,2,6,9 0
1
4,5,5 2
3 3
0 4
6 5
2,9,9 6
2,9 7
8
5,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10-09-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 10-09-2023
Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 2095 7642 4062
Giải năm 3259
Giải bốn 12958 02763 90061 05164
56411 02136 69630
Giải ba 67781 99151
Giải nhì 95737
Giải nhất 78014
Đặc biệt 892737
Đầu Đuôi
0
1 1,4
2
3 0,6,7,7
4 2,7
5 1,8,9
6 1,2,3,4
7
8 1
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
1,5,6,8 1
4,6 2
6,9 3
1,6 4
9 5
3 6
3,3,4 7
5 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 03-09-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 03-09-2023
Giải tám 86
Giải bảy 903
Giải sáu 0258 0378 3441
Giải năm 8625
Giải bốn 61780 01985 05431 02796
89623 98989 28560
Giải ba 16964 60136
Giải nhì 44128
Giải nhất 13661
Đặc biệt 694664
Đầu Đuôi
0 3
1
2 3,5,8
3 1,6
4 1
5 8
6 0,1,4,4
7 8
8 0,5,6,9
9 6
Đầu Đuôi
6,8 0
3,4,6 1
2
0,2 3
6,6 4
2,8 5
3,8,9 6
7
2,5,7 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-08-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-08-2023
Giải tám 19
Giải bảy 674
Giải sáu 2344 3582 5974
Giải năm 9475
Giải bốn 27150 30605 48990 46600
92951 37507 35234
Giải ba 88450 20038
Giải nhì 03196
Giải nhất 32144
Đặc biệt 348448
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 9
2
3 4,8
4 4,4,8
5 0,0,1
6
7 4,4,5
8 2
9 0,6
Đầu Đuôi
0,5,5,9 0
5 1
8 2
3
3,4,4,7,7 4
0,7 5
9 6
0 7
3,4 8
1 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-08-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-08-2023
Giải tám 51
Giải bảy 282
Giải sáu 1396 4609 2355
Giải năm 0299
Giải bốn 47178 04793 09040 95092
03320 83199 78795
Giải ba 24314 75416
Giải nhì 38173
Giải nhất 28966
Đặc biệt 023684
Đầu Đuôi
0 9
1 4,6
2 0
3
4 0
5 1,5
6 6
7 3,8
8 2,4
9 2,3,5,6,9,9
Đầu Đuôi
2,4 0
5 1
8,9 2
7,9 3
1,8 4
5,9 5
1,6,9 6
7
7 8
0,9,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-08-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-08-2023
Giải tám 07
Giải bảy 688
Giải sáu 1088 7968 2770
Giải năm 8608
Giải bốn 76714 41788 01783 69296
48145 22536 43815
Giải ba 77771 26946
Giải nhì 46994
Giải nhất 88036
Đặc biệt 034267
Đầu Đuôi
0 7,8
1 4,5
2
3 6,6
4 5,6
5
6 7,8
7 0,1
8 3,8,8,8
9 4,6
Đầu Đuôi
7 0
7 1
2
8 3
1,9 4
1,4 5
3,3,4,9 6
0,6 7
0,6,8,8,8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-08-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-08-2023
Giải tám 70
Giải bảy 549
Giải sáu 7612 1731 8506
Giải năm 8146
Giải bốn 11035 54644 22129 43037
40044 72086 21128
Giải ba 91039 68310
Giải nhì 00786
Giải nhất 96399
Đặc biệt 334964
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2
2 8,9
3 1,5,7,9
4 4,4,6,9
5
6 4
7 0
8 6,6
9 9
Đầu Đuôi
1,7 0
3 1
1 2
3
4,4,6 4
3 5
0,4,8,8 6
3 7
2 8
2,3,4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-07-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-07-2023
Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 4786 8703 4401
Giải năm 5574
Giải bốn 62612 44307 11180 20906
00264 47844 74430
Giải ba 09414 93833
Giải nhì 15229
Giải nhất 32623
Đặc biệt 971491
Đầu Đuôi
0 1,3,6,7
1 2,4
2 3,9
3 0,0,3
4 1,4
5
6 4
7 4
8 0,6
9 1
Đầu Đuôi
3,3,8 0
0,4,9 1
1 2
0,2,3 3
1,4,6,7 4
5
0,8 6
0 7
8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-07-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-07-2023
Giải tám 26
Giải bảy 150
Giải sáu 6550 0283 4540
Giải năm 9963
Giải bốn 38957 67764 25221 73439
93979 99520 85316
Giải ba 80934 95695
Giải nhì 70685
Giải nhất 34505
Đặc biệt 904879
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 0,1,6
3 4,9
4 0
5 0,0,7
6 3,4
7 9,9
8 3,5
9 5
Đầu Đuôi
2,4,5,5 0
2 1
2
6,8 3
3,6 4
0,8,9 5
1,2 6
5 7
8
3,7,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-07-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-07-2023
Giải tám 46
Giải bảy 035
Giải sáu 1528 9403 0674
Giải năm 1342
Giải bốn 79868 69519 19579 56059
28240 56611 41890
Giải ba 74760 72344
Giải nhì 58817
Giải nhất 21777
Đặc biệt 543403
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,7,9
2 8
3 5
4 0,2,4,6
5 9
6 0,8
7 4,7,9
8
9 0
Đầu Đuôi
4,6,9 0
1 1
4 2
0,0 3
4,7 4
3 5
4 6
1,7 7
2,6 8
1,5,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-07-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-07-2023
Giải tám 76
Giải bảy 027
Giải sáu 1359 3349 6317
Giải năm 2598
Giải bốn 97727 36827 53277 05274
81448 69847 44183
Giải ba 25114 60457
Giải nhì 28019
Giải nhất 42512
Đặc biệt 330769
Đầu Đuôi
0
1 2,4,7,9
2 7,7,7
3
4 7,8,9
5 7,9
6 9
7 4,6,7
8 3
9 8
Đầu Đuôi
0
1
1 2
8 3
1,7 4
5
7 6
1,2,2,2,4,5,7 7
4,9 8
1,4,5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-07-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-07-2023
Giải tám 99
Giải bảy 307
Giải sáu 1111 0231 2475
Giải năm 7703
Giải bốn 34826 29855 95249 87795
21993 46440 78600
Giải ba 96986 78389
Giải nhì 10829
Giải nhất 08069
Đặc biệt 872735
Đầu Đuôi
0 0,3,7
1 1
2 6,9
3 1,5
4 0,9
5 5
6 9
7 5
8 6,9
9 3,5,9
Đầu Đuôi
0,4 0
1,3 1
2
0,9 3
4
3,5,7,9 5
2,8 6
0 7
8
2,4,6,8,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-06-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-06-2023
Giải tám 31
Giải bảy 640
Giải sáu 6738 3857 0492
Giải năm 8871
Giải bốn 19646 06371 56237 32279
39182 06061 04392
Giải ba 02847 72080
Giải nhì 52133
Giải nhất 11836
Đặc biệt 294206
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 1,3,6,7,8
4 0,6,7
5 7
6 1
7 1,1,9
8 0,2
9 2,2
Đầu Đuôi
4,8 0
3,6,7,7 1
8,9,9 2
3 3
4
5
0,3,4 6
3,4,5 7
3 8
7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-06-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-06-2023
Giải tám 12
Giải bảy 196
Giải sáu 4683 2468 6401
Giải năm 9714
Giải bốn 43299 00692 40736 69002
42165 14608 51238
Giải ba 41148 72013
Giải nhì 02913
Giải nhất 82263
Đặc biệt 091816
Đầu Đuôi
0 1,2,8
1 2,3,3,4,6
2
3 6,8
4 8
5
6 3,5,8
7
8 3
9 2,6,9
Đầu Đuôi
0
0 1
0,1,9 2
1,1,6,8 3
1 4
6 5
1,3,9 6
7
0,3,4,6 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-06-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-06-2023
Giải tám 91
Giải bảy 938
Giải sáu 9937 5739 4367
Giải năm 4057
Giải bốn 54339 44018 50279 74949
67916 75278 73294
Giải ba 69302 08084
Giải nhì 64753
Giải nhất 68713
Đặc biệt 869817
Đầu Đuôi
0 2
1 3,6,7,8
2
3 7,8,9,9
4 9
5 3,7
6 7
7 8,9
8 4
9 1,4
Đầu Đuôi
0
9 1
0 2
1,5 3
8,9 4
5
1 6
1,3,5,6 7
1,3,7 8
3,3,4,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-06-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-06-2023
Giải tám 78
Giải bảy 860
Giải sáu 7946 9425 9204
Giải năm 5252
Giải bốn 51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Giải ba 32101 35138
Giải nhì 00840
Giải nhất 27148
Đặc biệt 560921
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1
2 1,3,4,5
3 8
4 0,0,6,8
5 2,8
6 0,8
7 8,8
8
9
Đầu Đuôi
4,4,6 0
0,2 1
5 2
0,2 3
0,2 4
2 5
4 6
7
3,4,5,6,7,7 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-05-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-05-2023
Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải bốn 25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0
2 0,3,6
3 2,3,9
4
5 6
6 1,6
7 0,4,6,6
8 1
9 5
Đầu Đuôi
0,0,1,2,7 0
6,8 1
3 2
2,3 3
7 4
9 5
2,5,6,7,7 6
7
8
3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-05-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-05-2023
Giải tám 32
Giải bảy 862
Giải sáu 4394 8514 9447
Giải năm 8697
Giải bốn 65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Giải ba 49841 29363
Giải nhì 57701
Giải nhất 43715
Đặc biệt 976255
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 4,5,6,6
2
3 1,2
4 1,7
5 5
6 2,3,5
7 5
8
9 4,7
Đầu Đuôi
0 0
0,3,4 1
3,6 2
6 3
1,9 4
1,5,6,7 5
1,1 6
4,9 7
8
0 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-05-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-05-2023
Giải tám 26
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 4256 6350
Giải năm 5898
Giải bốn 66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Giải ba 83018 00367
Giải nhì 79096
Giải nhất 95879
Đặc biệt 840440
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 5,6,8
3 6
4 0
5 0,6
6 7,7
7 9,9
8 1,3
9 6,8,9
Đầu Đuôi
4,5 0
1,8 1
2
8 3
4
2 5
2,3,5,9 6
6,6 7
1,2,9 8
7,7,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-04-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-04-2023
Giải tám 27
Giải bảy 515
Giải sáu 8460 9943 9233
Giải năm 9723
Giải bốn 16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Giải ba 44377 14655
Giải nhì 04707
Giải nhất 12131
Đặc biệt 617283
Đầu Đuôi
0 7,8
1 5,6
2 3,7,7
3 1,3,4,5
4 3
5 5
6 0
7 7
8 3
9 1,2
Đầu Đuôi
6 0
3,9 1
9 2
2,3,4,8 3
3 4
1,3,5 5
1 6
0,2,2,7 7
0 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-04-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-04-2023
Giải tám 54
Giải bảy 036
Giải sáu 9245 7933 8622
Giải năm 3024
Giải bốn 52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Giải ba 47264 35731
Giải nhì 20929
Giải nhất 03192
Đặc biệt 227371
Đầu Đuôi
0
1 0,1,3,4
2 2,4,9
3 1,3,6
4 5
5 4,8
6 4
7 1
8 6,6
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1,3,7 1
2,9 2
1,3 3
1,2,5,6 4
4 5
3,8,8 6
7
5 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-04-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-04-2023
Giải tám 35
Giải bảy 440
Giải sáu 9579 9576 1121
Giải năm 7852
Giải bốn 01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Giải ba 64615 69451
Giải nhì 87265
Giải nhất 01057
Đặc biệt 645892
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 1
3 3,5
4 0
5 1,2,7,7
6 5
7 2,2,6,9,9
8
9 2,4
Đầu Đuôi
4 0
2,5 1
5,7,7,9 2
3 3
9 4
1,3,6 5
0,7 6
5,5 7
8
7,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-04-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-04-2023
Giải tám 11
Giải bảy 556
Giải sáu 4861 9274 5994
Giải năm 5380
Giải bốn 66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Giải ba 64138 00982
Giải nhì 12957
Giải nhất 53059
Đặc biệt 581143
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1
2 4
3 8
4 3
5 5,6,7,9
6 1,7
7 4
8 0,2
9 2,3,4
Đầu Đuôi
0,8 0
1,6 1
8,9 2
4,9 3
2,7,9 4
5 5
5 6
5,6 7
3 8
0,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-04-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-04-2023
Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải bốn 77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,2,6
2 4
3
4 4
5 1,5
6 7,9
7 0,0,3,3
8 4
9 3
Đầu Đuôi
1,7,7 0
5 1
1 2
7,7,9 3
0,2,4,8 4
0,5 5
1 6
6 7
8
0,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 26-03-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 26-03-2023
Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải bốn 40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2
3 2,7,9
4 0,2,4
5 0,1,2,2
6 6
7 3,9
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
4,5 0
5 1
1,3,4,5,5 2
7,8,9 3
4 4
5
6 6
3,9 7
8
0,3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19-03-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 19-03-2023
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải bốn 35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
Đầu Đuôi
0 9,9
1 2,3
2
3 1,2,7
4 5,8,8
5
6 8,9
7 4
8 3,3,4,8
9 8
Đầu Đuôi
0
3 1
1,3 2
1,8,8 3
7,8 4
4 5
6
3 7
4,4,6,8,9 8
0,0,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 12-03-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 12-03-2023
Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải bốn 84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362
Đầu Đuôi
0
1
2 2,9
3 1
4 0,5,8
5 0,2,4,7
6 2
7 0,3,6,9
8 3
9 3,5
Đầu Đuôi
4,5,7 0
3 1
2,5,6 2
7,8,9 3
5 4
4,9 5
7 6
5 7
4 8
2,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 05-03-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 05-03-2023
Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải bốn 35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,1
3 9
4 1,3,4,6
5
6 1,2,9,9
7 1,3
8 3,4,7,7
9
Đầu Đuôi
2 0
2,4,6,7 1
1,6 2
4,7,8 3
4,8 4
5
4 6
8,8 7
8
3,6,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 26-02-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 26-02-2023
Giải tám 15
Giải bảy 916
Giải sáu 4191 3109 2283
Giải năm 2615
Giải bốn 10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Giải ba 89861 85020
Giải nhì 20531
Giải nhất 30813
Đặc biệt 672031
Đầu Đuôi
0 9
1 3,5,5,6
2 0
3 0,1,1,2
4
5
6 1,2
7
8 2,3
9 1,6,7,8
Đầu Đuôi
2,3 0
3,3,6,9 1
3,6,8 2
1,8 3
4
1,1 5
1,9 6
9 7
9 8
0 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19-02-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 19-02-2023
Giải tám 65
Giải bảy 763
Giải sáu 1530 7458 7293
Giải năm 5415
Giải bốn 23997 70514 90322 91133
33608 25244 24661
Giải ba 55366 68703
Giải nhì 08381
Giải nhất 34604
Đặc biệt 618281
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 4,5
2 2
3 0,3
4 4
5 8
6 1,3,5,6
7
8 1,1
9 3,7
Đầu Đuôi
3 0
6,8,8 1
2 2
0,3,6,9 3
0,1,4 4
1,6 5
6 6
9 7
0,5 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 12-02-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 12-02-2023
Giải tám 16
Giải bảy 140
Giải sáu 6783 4436 2466
Giải năm 4000
Giải bốn 54761 88521 86674 91386
48350 49589 60751
Giải ba 20268 44952
Giải nhì 54018
Giải nhất 95946
Đặc biệt 417898
Đầu Đuôi
0 0
1 6,8
2 1
3 6
4 0,6
5 0,1,2
6 1,6,8
7 4
8 3,6,9
9 8
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2,5,6 1
5 2
8 3
7 4
5
1,3,4,6,8 6
7
1,6,9 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 05-02-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 05-02-2023
Giải tám 36
Giải bảy 732
Giải sáu 1117 7634 7790
Giải năm 4935
Giải bốn 65756 51163 79501 44499
03998 64072 95471
Giải ba 74399 09773
Giải nhì 96499
Giải nhất 42246
Đặc biệt 187396
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2
3 2,4,5,6
4 6
5 6
6 3
7 1,2,3
8
9 0,6,8,9,9,9
Đầu Đuôi
9 0
0,7 1
3,7 2
6,7 3
3 4
3 5
3,4,5,9 6
1 7
9 8
9,9,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 29-01-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 29-01-2023
Giải tám 26
Giải bảy 803
Giải sáu 1080 8890 8525
Giải năm 9703
Giải bốn 88692 84830 75713 76906
37647 74984 08588
Giải ba 76053 27427
Giải nhì 43086
Giải nhất 33213
Đặc biệt 951032
Đầu Đuôi
0 3,3,6
1 3,3
2 5,6,7
3 0,2
4 7
5 3
6
7
8 0,4,6,8
9 0,2
Đầu Đuôi
3,8,9 0
1
3,9 2
0,0,1,1,5 3
8 4
2 5
0,2,8 6
2,4 7
8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 22-01-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 22-01-2023
Giải tám 97
Giải bảy 039
Giải sáu 3458 1351 9814
Giải năm 1960
Giải bốn 20566 26870 17670 42270
90719 18486 80006
Giải ba 77696 35943
Giải nhì 30374
Giải nhất 75100
Đặc biệt 808214
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4,4,9
2
3 9
4 3
5 1,8
6 0,6
7 0,0,0,4
8 6
9 6,7
Đầu Đuôi
0,6,7,7,7 0
5 1
2
4 3
1,1,7 4
5
0,6,8,9 6
9 7
5 8
1,3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 15-01-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 15-01-2023
Giải tám 70
Giải bảy 565
Giải sáu 2061 8082 2308
Giải năm 0922
Giải bốn 58423 55669 15320 10121
08832 80998 46706
Giải ba 06907 15254
Giải nhì 62365
Giải nhất 40461
Đặc biệt 356396
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1
2 0,1,2,3
3 2
4
5 4
6 1,1,5,5,9
7 0
8 2
9 6,8
Đầu Đuôi
2,7 0
2,6,6 1
2,3,8 2
2 3
5 4
6,6 5
0,9 6
0 7
0,9 8
6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 01-01-2023

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 01-01-2023
Giải tám 09
Giải bảy 015
Giải sáu 5501 2986 7991
Giải năm 4081
Giải bốn 53637 60795 70108 85825
12125 17972 90667
Giải ba 69260 47622
Giải nhì 17695
Giải nhất 32313
Đặc biệt 712933
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 3,5
2 2,5,5
3 3,7
4
5
6 0,7
7 2
8 1,6
9 1,5,5
Đầu Đuôi
6 0
0,8,9 1
2,7 2
1,3 3
4
1,2,2,9,9 5
8 6
3,6 7
0 8
0 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-12-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-12-2022
Giải tám 00
Giải bảy 725
Giải sáu 6448 3235 1866
Giải năm 8415
Giải bốn 80706 47574 52326 50589
44032 17328 35458
Giải ba 80172 14721
Giải nhì 44364
Giải nhất 42088
Đặc biệt 263503
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 5
2 1,5,6,8
3 2,5
4 8
5 8
6 4,6
7 2,4
8 8,9
9
Đầu Đuôi
0 0
2 1
3,7 2
0 3
6,7 4
1,2,3 5
0,2,6 6
7
2,4,5,8 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-12-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-12-2022
Giải tám 35
Giải bảy 906
Giải sáu 7661 1519 7975
Giải năm 8099
Giải bốn 41465 43252 38941 66866
22327 08195 84936
Giải ba 14147 37593
Giải nhì 14818
Giải nhất 64859
Đặc biệt 699189
Đầu Đuôi
0 6
1 8,9
2 7
3 5,6
4 1,7
5 2,9
6 1,5,6
7 5
8 9
9 3,5,9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
5 2
9 3
4
3,6,7,9 5
0,3,6 6
2,4 7
1 8
1,5,8,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-12-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-12-2022
Giải tám 13
Giải bảy 497
Giải sáu 3655 1429 0296
Giải năm 9792
Giải bốn 37692 74514 41205 32959
84383 71201 65202
Giải ba 63224 96385
Giải nhì 51780
Giải nhất 03906
Đặc biệt 936215
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6
1 3,4,5
2 4,9
3
4
5 5,9
6
7
8 0,3,5
9 2,2,6,7
Đầu Đuôi
8 0
0 1
0,9,9 2
1,8 3
1,2 4
0,1,5,8 5
0,9 6
9 7
8
2,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-12-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-12-2022
Giải tám 85
Giải bảy 452
Giải sáu 6171 3408 8155
Giải năm 0764
Giải bốn 80005 54784 55510 98930
65070 01494 03810
Giải ba 87642 74122
Giải nhì 12412
Giải nhất 39252
Đặc biệt 780515
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,0,2,5
2 2
3 0
4 2
5 2,2,5
6 4
7 0,1
8 4,5
9 4
Đầu Đuôi
1,1,3,7 0
7 1
1,2,4,5,5 2
3
6,8,9 4
0,1,5,8 5
6
7
0 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-11-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-11-2022
Giải tám 64
Giải bảy 099
Giải sáu 9894 6614 2382
Giải năm 2779
Giải bốn 83718 33166 23975 34395
07675 66466 07815
Giải ba 70173 68901
Giải nhì 46402
Giải nhất 80214
Đặc biệt 132764
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,4,5,8
2
3
4
5
6 4,4,6,6
7 3,5,5,9
8 2
9 4,5,9
Đầu Đuôi
0
0 1
0,8 2
7 3
1,1,6,6,9 4
1,7,7,9 5
6,6 6
7
1 8
7,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-11-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-11-2022
Giải tám 53
Giải bảy 808
Giải sáu 0974 7632 6676
Giải năm 3155
Giải bốn 37193 34549 12059 95777
93871 37513 75601
Giải ba 57827 60767
Giải nhì 23740
Giải nhất 20588
Đặc biệt 900596
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3
2 7
3 2
4 0,9
5 3,5,9
6 7
7 1,4,6,7
8 8
9 3,6
Đầu Đuôi
4 0
0,7 1
3 2
1,5,9 3
7 4
5 5
7,9 6
2,6,7 7
0,8 8
4,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-11-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-11-2022
Giải tám 81
Giải bảy 226
Giải sáu 8952 0262 2732
Giải năm 3520
Giải bốn 48132 25070 04222 94402
01198 14247 60620
Giải ba 33256 65199
Giải nhì 85661
Giải nhất 02742
Đặc biệt 606310
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 0,0,2,6
3 2,2
4 2,7
5 2,6
6 1,2
7 0
8 1
9 8,9
Đầu Đuôi
1,2,2,7 0
6,8 1
0,2,3,3,4,5,6 2
3
4
5
2,5 6
4 7
9 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-11-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-11-2022
Giải tám 39
Giải bảy 509
Giải sáu 3030 6905 7846
Giải năm 8915
Giải bốn 38013 07628 73391 36502
24223 77416 82026
Giải ba 95173 72225
Giải nhì 98283
Giải nhất 31585
Đặc biệt 305158
Đầu Đuôi
0 2,5,9
1 3,5,6
2 3,5,6,8
3 0,9
4 6
5 8
6
7 3
8 3,5
9 1
Đầu Đuôi
3 0
9 1
0 2
1,2,7,8 3
4
0,1,2,8 5
1,2,4 6
7
2,5 8
0,3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-10-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-10-2022
Giải tám 89
Giải bảy 834
Giải sáu 7043 3947 4668
Giải năm 2084
Giải bốn 53029 74725 81057 35075
15938 41622 36535
Giải ba 96637 22826
Giải nhì 59898
Giải nhất 16585
Đặc biệt 440765
Đầu Đuôi
0
1
2 2,5,6,9
3 4,5,7,8
4 3,7
5 7
6 5,8
7 5
8 4,5,9
9 8
Đầu Đuôi
0
1
2 2
4 3
3,8 4
2,3,6,7,8 5
2 6
3,4,5 7
3,6,9 8
2,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-10-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-10-2022
Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 5511 3531 3402
Giải năm 6554
Giải bốn 25515 69050 61868 14049
66147 15096 33884
Giải ba 83778 17182
Giải nhì 01084
Giải nhất 62475
Đặc biệt 082532
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5
2
3 1,2
4 1,7,9
5 0,4
6 8
7 5,8
8 2,4,4
9 4,6
Đầu Đuôi
5 0
1,3,4 1
0,3,8 2
3
5,8,8,9 4
1,7 5
9 6
4 7
6,7 8
4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-10-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-10-2022
Giải tám 48
Giải bảy 398
Giải sáu 3824 5460 8094
Giải năm 4818
Giải bốn 31727 54584 43572 91439
19434 89857 81536
Giải ba 64698 79500
Giải nhì 20575
Giải nhất 71890
Đặc biệt 317311
Đầu Đuôi
0 0
1 1,8
2 4,7
3 4,6,9
4 8
5 7
6 0
7 2,5
8 4
9 0,4,8,8
Đầu Đuôi
0,6,9 0
1 1
7 2
3
2,3,8,9 4
7 5
3 6
2,5 7
1,4,9,9 8
3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-10-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-10-2022
Giải tám 95
Giải bảy 660
Giải sáu 2231 2795 0799
Giải năm 3112
Giải bốn 87674 77738 88094 71103
76860 44073 89912
Giải ba 76472 77411
Giải nhì 88945
Giải nhất 49371
Đặc biệt 824240
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2,2
2
3 1,8
4 0,5
5
6 0,0
7 1,2,3,4
8
9 4,5,5,9
Đầu Đuôi
4,6,6 0
1,3,7 1
1,1,7 2
0,7 3
7,9 4
4,9,9 5
6
7
3 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-10-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-10-2022
Giải tám 93
Giải bảy 113
Giải sáu 1052 2036 8342
Giải năm 6557
Giải bốn 46705 70847 59850 13492
92947 61263 79279
Giải ba 03455 54299
Giải nhì 39548
Giải nhất 66225
Đặc biệt 928141
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 5
3 6
4 1,2,7,7,8
5 0,2,5,7
6 3
7 9
8
9 2,3,9
Đầu Đuôi
5 0
4 1
4,5,9 2
1,6,9 3
4
0,2,5 5
3 6
4,4,5 7
4 8
7,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-09-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-09-2022
Giải tám 79
Giải bảy 123
Giải sáu 4293 8314 5814
Giải năm 5225
Giải bốn 50052 16618 97970 98007
01985 29443 06586
Giải ba 74876 07691
Giải nhì 25862
Giải nhất 96441
Đặc biệt 714730
Đầu Đuôi
0 7
1 4,4,8
2 3,5
3 0
4 1,3
5 2
6 2
7 0,6,9
8 5,6
9 1,3
Đầu Đuôi
3,7 0
4,9 1
5,6 2
2,4,9 3
1,1 4
2,8 5
7,8 6
0 7
1 8
7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-09-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-09-2022
Giải tám 15
Giải bảy 838
Giải sáu 0516 4211 1889
Giải năm 2339
Giải bốn 88400 44211 06564 75874
49375 76713 68656
Giải ba 10184 68940
Giải nhì 19556
Giải nhất 43856
Đặc biệt 553647
Đầu Đuôi
0 0
1 1,1,3,5,6
2
3 8,9
4 0,7
5 6,6,6
6 4
7 4,5
8 4,9
9
Đầu Đuôi
0,4 0
1,1 1
2
1 3
6,7,8 4
1,7 5
1,5,5,5 6
4 7
3 8
3,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-09-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-09-2022
Giải tám 11
Giải bảy 751
Giải sáu 1634 9834 3533
Giải năm 9724
Giải bốn 29322 95877 43524 24621
10251 74692 09142
Giải ba 29369 19437
Giải nhì 72900
Giải nhất 98342
Đặc biệt 179361
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 1,2,4,4
3 3,4,4,7
4 2,2
5 1,1
6 1,9
7 7
8
9 2
Đầu Đuôi
0 0
1,2,5,5,6 1
2,4,4,9 2
3 3
2,2,3,3 4
5
6
3,7 7
8
6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-09-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-09-2022
Giải tám 96
Giải bảy 826
Giải sáu 9822 6929 3354
Giải năm 6391
Giải bốn 26281 03015 20758 46386
26570 99533 35187
Giải ba 57924 15386
Giải nhì 51761
Giải nhất 29176
Đặc biệt 413754
Đầu Đuôi
0
1 5
2 2,4,6,9
3 3
4
5 4,4,8
6 1
7 0,6
8 1,6,6,7
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
6,8,9 1
2 2
3 3
2,5,5 4
1 5
2,7,8,8,9 6
8 7
5 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-08-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-08-2022
Giải tám 11
Giải bảy 793
Giải sáu 7005 4051 3606
Giải năm 0200
Giải bốn 58644 01320 28588 50002
15969 04534 86579
Giải ba 46161 04848
Giải nhì 45329
Giải nhất 38979
Đặc biệt 188658
Đầu Đuôi
0 0,2,5,6
1 1
2 0,9
3 4
4 4,8
5 1,8
6 1,9
7 9,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0,2 0
1,5,6 1
0 2
9 3
3,4 4
0 5
0 6
7
4,5,8 8
2,6,7,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-08-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-08-2022
Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 4399 7030 9171
Giải năm 3257
Giải bốn 11370 69472 37768 87599
99607 56624 73317
Giải ba 69847 72405
Giải nhì 14913
Giải nhất 96547
Đặc biệt 765189
Đầu Đuôi
0 5,7
1 3,7
2 4
3 0
4 7,7
5 5,7
6 8
7 0,1,1,2
8 9
9 9,9
Đầu Đuôi
3,7 0
7,7 1
7 2
1 3
2 4
0,5 5
6
0,1,4,4,5 7
6 8
8,9,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-08-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-08-2022
Giải tám 08
Giải bảy 364
Giải sáu 1596 8128 5348
Giải năm 7635
Giải bốn 63621 21252 71015 57538
33855 83173 32257
Giải ba 98729 34846
Giải nhì 98261
Giải nhất 64359
Đặc biệt 900955
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 1,8,9
3 5,8
4 6,8
5 2,5,5,7,9
6 1,4
7 3
8
9 6
Đầu Đuôi
0
2,6 1
5 2
7 3
6 4
1,3,5,5 5
4,9 6
5 7
0,2,3,4 8
2,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-08-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-08-2022
Giải tám 31
Giải bảy 959
Giải sáu 0171 2863 3957
Giải năm 1856
Giải bốn 26342 51357 91733 97014
62598 50846 04427
Giải ba 44289 48738
Giải nhì 89462
Giải nhất 64149
Đặc biệt 113913
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 7
3 1,3,8
4 2,6,9
5 6,7,7,9
6 2,3
7 1
8 9
9 8
Đầu Đuôi
0
3,7 1
4,6 2
1,3,6 3
1 4
5
4,5 6
2,5,5 7
3,9 8
4,5,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 31-07-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 31-07-2022
Giải tám 16
Giải bảy 187
Giải sáu 0742 5899 4294
Giải năm 4205
Giải bốn 27348 85853 54743 83924
05938 81149 17144
Giải ba 02374 37028
Giải nhì 14936
Giải nhất 80861
Đặc biệt 060002
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6
2 4,8
3 6,8
4 2,3,4,8,9
5 3
6 1
7 4
8 7
9 4,9
Đầu Đuôi
0
6 1
0,4 2
4,5 3
2,4,7,9 4
0 5
1,3 6
8 7
2,3,4 8
4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 24-07-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 24-07-2022
Giải tám 11
Giải bảy 419
Giải sáu 4137 7706 6316
Giải năm 9152
Giải bốn 91209 26189 52578 02888
74552 94407 16451
Giải ba 94777 37894
Giải nhì 66424
Giải nhất 86219
Đặc biệt 550785
Đầu Đuôi
0 6,7,9
1 1,6,9,9
2 4
3 7
4
5 1,2,2
6
7 7,8
8 5,8,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1,5 1
5,5 2
3
2,9 4
8 5
0,1 6
0,3,7 7
7,8 8
0,1,1,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 17-07-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 17-07-2022
Giải tám 52
Giải bảy 881
Giải sáu 0120 6310 5286
Giải năm 4095
Giải bốn 68145 39631 85651 89122
70715 09081 87224
Giải ba 16485 34381
Giải nhì 82189
Giải nhất 27976
Đặc biệt 557045
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 0,2,4
3 1
4 5,5
5 1,2
6
7 6
8 1,1,1,5,6,9
9 5
Đầu Đuôi
1,2 0
3,5,8,8,8 1
2,5 2
3
2 4
1,4,4,8,9 5
7,8 6
7
8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10-07-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 10-07-2022
Giải tám 88
Giải bảy 010
Giải sáu 8094 4167 7096
Giải năm 6927
Giải bốn 26121 61006 11759 57553
70795 97786 20521
Giải ba 21034 69586
Giải nhì 77221
Giải nhất 01150
Đặc biệt 970291
Đầu Đuôi
0 6
1 0
2 1,1,1,7
3 4
4
5 0,3,9
6 7
7
8 6,6,8
9 1,4,5,6
Đầu Đuôi
1,5 0
2,2,2,9 1
2
5 3
3,9 4
9 5
0,8,8,9 6
2,6 7
8 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 03-07-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 03-07-2022
Giải tám 76
Giải bảy 067
Giải sáu 8167 6398 9669
Giải năm 8667
Giải bốn 84966 50059 85010 20640
08220 84543 72755
Giải ba 43082 84811
Giải nhì 94274
Giải nhất 92588
Đặc biệt 317995
Đầu Đuôi
0
1 0,1
2 0
3
4 0,3
5 5,9
6 6,7,7,7,9
7 4,6
8 2,8
9 5,8
Đầu Đuôi
1,2,4 0
1 1
8 2
4 3
7 4
5,9 5
6,7 6
6,6,6 7
8,9 8
5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 26-06-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 26-06-2022
Giải tám 90
Giải bảy 805
Giải sáu 5428 8448 3755
Giải năm 4835
Giải bốn 13361 96934 64079 00191
67637 43893 87331
Giải ba 21691 72971
Giải nhì 40019
Giải nhất 59994
Đặc biệt 687533
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 8
3 1,3,4,5,7
4 8
5 5
6 1
7 1,9
8
9 0,1,1,3,4
Đầu Đuôi
9 0
3,6,7,9,9 1
2
3,9 3
3,9 4
0,3,5 5
6
3 7
2,4 8
1,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19-06-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 19-06-2022
Giải tám 44
Giải bảy 882
Giải sáu 4765 7349 9723
Giải năm 5683
Giải bốn 17740 40514 15253 14990
95222 09393 92551
Giải ba 31798 63035
Giải nhì 84903
Giải nhất 89955
Đặc biệt 308825
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 2,3,5
3 5
4 0,4,9
5 1,3,5
6 5
7
8 2,3
9 0,3,8
Đầu Đuôi
4,9 0
5 1
2,8 2
0,2,5,8,9 3
1,4 4
2,3,5,6 5
6
7
9 8
4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 12-06-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 12-06-2022
Giải tám 03
Giải bảy 095
Giải sáu 5432 4169 0244
Giải năm 6898
Giải bốn 49461 48634 29954 29552
24089 39723 74515
Giải ba 34323 37137
Giải nhì 49356
Giải nhất 56890
Đặc biệt 598137
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 3,3
3 2,4,7,7
4 4
5 2,4,6
6 1,9
7
8 9
9 0,5,8
Đầu Đuôi
9 0
6 1
3,5 2
0,2,2 3
3,4,5 4
1,9 5
5 6
3,3 7
9 8
6,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 05-06-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 05-06-2022
Giải tám 71
Giải bảy 847
Giải sáu 8118 5836 3237
Giải năm 2989
Giải bốn 09222 37398 15307 78814
61986 12065 07287
Giải ba 38422 36404
Giải nhì 47921
Giải nhất 99083
Đặc biệt 835209
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 4,8
2 1,2,2
3 6,7
4 7
5
6 5
7 1
8 3,6,7,9
9 8
Đầu Đuôi
0
2,7 1
2,2 2
8 3
0,1 4
6 5
3,8 6
0,3,4,8 7
1,9 8
0,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 29-05-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 29-05-2022
Giải tám 60
Giải bảy 547
Giải sáu 1324 9335 5418
Giải năm 6712
Giải bốn 26937 16726 45282 75065
32970 69513 10248
Giải ba 75023 70368
Giải nhì 72393
Giải nhất 84508
Đặc biệt 055559
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3,8
2 3,4,6
3 5,7
4 7,8
5 9
6 0,5,8
7 0
8 2
9 3
Đầu Đuôi
6,7 0
1
1,8 2
1,2,9 3
2 4
3,6 5
2 6
3,4 7
0,1,4,6 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 22-05-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 22-05-2022
Giải tám 71
Giải bảy 770
Giải sáu 0127 1901 4983
Giải năm 8249
Giải bốn 24271 35995 68453 39808
27488 51177 63751
Giải ba 87361 26516
Giải nhì 10930
Giải nhất 42292
Đặc biệt 250168
Đầu Đuôi
0 1,8
1 6
2 7
3 0
4 9
5 1,3
6 1,8
7 0,1,1,7
8 3,8
9 2,5
Đầu Đuôi
3,7 0
0,5,6,7,7 1
9 2
5,8 3
4
9 5
1 6
2,7 7
0,6,8 8
4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 15-05-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 15-05-2022
Giải tám 87
Giải bảy 531
Giải sáu 4829 8727 7685
Giải năm 9431
Giải bốn 26231 24990 75388 75998
12440 92224 76854
Giải ba 91736 70964
Giải nhì 67429
Giải nhất 46306
Đặc biệt 143945
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4,7,9,9
3 1,1,1,6
4 0,5
5 4
6 4
7
8 5,7,8
9 0,8
Đầu Đuôi
4,9 0
3,3,3 1
2
3
2,5,6 4
4,8 5
0,3 6
2,8 7
8,9 8
2,2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 08-05-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 08-05-2022
Giải tám 70
Giải bảy 434
Giải sáu 3268 8864 5473
Giải năm 3210
Giải bốn 19047 31728 39011 72689
91356 01205 14317
Giải ba 15799 71582
Giải nhì 17822
Giải nhất 65051
Đặc biệt 836464
Đầu Đuôi
0 5
1 0,1,7
2 2,8
3 4
4 7
5 1,6
6 4,4,8
7 0,3
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1,7 0
1,5 1
2,8 2
7 3
3,6,6 4
0 5
5 6
1,4 7
2,6 8
8,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 01-05-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 01-05-2022
Giải tám 20
Giải bảy 783
Giải sáu 9533 3634 0356
Giải năm 6957
Giải bốn 05142 30698 44783 35320
54402 14074 10596
Giải ba 26625 67161
Giải nhì 13415
Giải nhất 88757
Đặc biệt 453890
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 0,0,5
3 3,4
4 2
5 6,7,7
6 1
7 4
8 3,3
9 0,6,8
Đầu Đuôi
2,2,9 0
6 1
0,4 2
3,8,8 3
3,7 4
1,2 5
5,9 6
5,5 7
9 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10-04-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 10-04-2022
Giải tám 09
Giải bảy 134
Giải sáu 0701 4612 9295
Giải năm 4596
Giải bốn 44067 67659 11035 53223
57742 58226 22693
Giải ba 98493 40228
Giải nhì 93673
Giải nhất 82913
Đặc biệt 277525
Đầu Đuôi
0 1,9
1 2,3
2 3,5,6,8
3 4,5
4 2
5 9
6 7
7 3
8
9 3,3,5,6
Đầu Đuôi
0
0 1
1,4 2
1,2,7,9,9 3
3 4
2,3,9 5
2,9 6
6 7
2 8
0,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 03-04-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 03-04-2022
Giải tám 35
Giải bảy 132
Giải sáu 9593 2942 5719
Giải năm 8514
Giải bốn 78274 98820 44167 32719
25874 90481 73965
Giải ba 10762 11101
Giải nhì 83107
Giải nhất 57271
Đặc biệt 118152
Đầu Đuôi
0 1,7
1 4,9,9
2 0
3 2,5
4 2
5 2
6 2,5,7
7 1,4,4
8 1
9 3
Đầu Đuôi
2 0
0,7,8 1
3,4,5,6 2
9 3
1,7,7 4
3,6 5
6
0,6 7
8
1,1 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-03-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-03-2022
Giải tám 29
Giải bảy 422
Giải sáu 9787 0916 1448
Giải năm 2625
Giải bốn 28941 56882 10711 69238
85440 21485 01068
Giải ba 21663 29272
Giải nhì 14461
Giải nhất 86787
Đặc biệt 417334
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 2,5,9
3 4,8
4 0,1,8
5
6 1,3,8
7 2
8 2,5,7,7
9
Đầu Đuôi
4 0
1,4,6 1
2,7,8 2
6 3
3 4
2,8 5
1 6
8,8 7
3,4,6 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-03-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-03-2022
Giải tám 70
Giải bảy 194
Giải sáu 5781 5013 5585
Giải năm 6112
Giải bốn 04974 62966 93987 48525
92212 55510 03758
Giải ba 99068 17852
Giải nhì 36335
Giải nhất 20808
Đặc biệt 894836
Đầu Đuôi
0 8
1 0,2,2,3
2 5
3 5,6
4
5 2,8
6 6,8
7 0,4
8 1,5,7
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
8 1
1,1,5 2
1 3
7,9 4
2,3,8 5
3,6 6
8 7
0,5,6 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-03-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-03-2022
Giải tám 73
Giải bảy 341
Giải sáu 5999 7460 4072
Giải năm 1473
Giải bốn 47872 32741 08553 89300
65100 36130 96507
Giải ba 28743 28738
Giải nhì 55854
Giải nhất 24011
Đặc biệt 264524
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 4
3 0,8
4 1,1,3
5 3,4
6 0
7 2,2,3,3
8
9 9
Đầu Đuôi
0,0,3,6 0
1,4,4 1
7,7 2
4,5,7,7 3
2,5 4
5
6
0 7
3 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-03-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-03-2022
Giải tám 73
Giải bảy 717
Giải sáu 7031 3580 1815
Giải năm 5058
Giải bốn 96566 49370 34748 74678
20767 79120 93794
Giải ba 72784 24331
Giải nhì 33299
Giải nhất 01727
Đặc biệt 170334
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 0,7
3 1,1,4
4 8
5 8
6 6,7
7 0,3,8
8 0,4
9 4,9
Đầu Đuôi
2,7,8 0
3,3 1
2
7 3
3,8,9 4
1 5
6 6
1,2,6 7
4,5,7 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-02-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-02-2022
Giải tám 26
Giải bảy 346
Giải sáu 9873 3572 4853
Giải năm 6086
Giải bốn 04977 32912 92994 19071
62365 33119 60371
Giải ba 57930 79284
Giải nhì 38192
Giải nhất 90254
Đặc biệt 697953
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 6
3 0
4 6
5 3,3,4
6 5
7 1,1,2,3,7
8 4,6
9 2,4
Đầu Đuôi
3 0
7,7 1
1,7,9 2
5,5,7 3
5,8,9 4
6 5
2,4,8 6
7 7
8
1 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-02-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-02-2022
Giải tám 24
Giải bảy 515
Giải sáu 8198 1603 5764
Giải năm 2993
Giải bốn 41904 20753 78154 67357
97022 06329 49436
Giải ba 48414 72221
Giải nhì 59589
Giải nhất 18622
Đặc biệt 501933
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,5
2 1,2,2,4,9
3 3,6
4
5 3,4,7
6 4
7
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
0
2 1
2,2 2
0,3,5,9 3
0,1,2,5,6 4
1 5
3 6
5 7
9 8
2,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-02-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-02-2022
Giải tám 06
Giải bảy 086
Giải sáu 6864 5669 2731
Giải năm 5064
Giải bốn 62315 64166 71906 42019
19451 02391 82470
Giải ba 84577 90533
Giải nhì 35404
Giải nhất 95072
Đặc biệt 452925
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 5,9
2 5
3 1,3
4
5 1
6 4,4,6,9
7 0,2,7
8 6
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,5,9 1
7 2
3 3
0,6,6 4
1,2 5
0,0,6,8 6
7 7
8
1,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-02-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-02-2022
Giải tám 58
Giải bảy 887
Giải sáu 0990 9454 2606
Giải năm 5290
Giải bốn 15336 02445 08269 77692
17681 80376 07849
Giải ba 39838 84275
Giải nhì 90430
Giải nhất 18372
Đặc biệt 789466
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 0,6,8
4 5,9
5 4,8
6 6,9
7 2,5,6
8 1,7
9 0,0,2
Đầu Đuôi
3,9,9 0
8 1
7,9 2
3
5 4
4,7 5
0,3,6,7 6
8 7
3,5 8
4,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-01-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-01-2022
Giải tám 38
Giải bảy 643
Giải sáu 3683 8200 6152
Giải năm 1477
Giải bốn 58241 35223 93007 53191
05414 93773 70172
Giải ba 90166 88342
Giải nhì 77877
Giải nhất 92685
Đặc biệt 650339
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2 3
3 8,9
4 1,2,3
5 2
6 6
7 2,3,7,7
8 3,5
9 1
Đầu Đuôi
0 0
4,9 1
4,5,7 2
2,4,7,8 3
1 4
8 5
6 6
0,7,7 7
3 8
3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-01-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-01-2022
Giải tám 79
Giải bảy 044
Giải sáu 7427 5519 6746
Giải năm 0918
Giải bốn 60348 50209 45678 99801
41650 42716 20310
Giải ba 96072 48650
Giải nhì 42913
Giải nhất 11788
Đặc biệt 651612
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,2,3,6,8,9
2 7
3
4 4,6,8
5 0,0
6
7 2,8,9
8 8
9
Đầu Đuôi
1,5,5 0
0 1
1,7 2
1 3
4 4
5
1,4 6
2 7
1,4,7,8 8
0,1,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-01-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-01-2022
Giải tám 06
Giải bảy 930
Giải sáu 6819 3118 3836
Giải năm 7771
Giải bốn 58176 55621 58221 29241
10486 12514 53280
Giải ba 50129 94795
Giải nhì 08020
Giải nhất 80235
Đặc biệt 990167
Đầu Đuôi
0 6
1 4,8,9
2 0,1,1,9
3 0,5,6
4 1
5
6 7
7 1,6
8 0,6
9 5
Đầu Đuôi
2,3,8 0
2,2,4,7 1
2
3
1 4
3,9 5
0,3,7,8 6
6 7
1 8
1,2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-01-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-01-2022
Giải tám 14
Giải bảy 226
Giải sáu 9357 2668 3318
Giải năm 6790
Giải bốn 20837 23401 20753 73686
87602 27570 49199
Giải ba 81376 93781
Giải nhì 96891
Giải nhất 70684
Đặc biệt 425471
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,8
2 6
3 7
4
5 3,7
6 8
7 0,1,6
8 1,4,6
9 0,1,9
Đầu Đuôi
7,9 0
0,7,8,9 1
0 2
5 3
1,8 4
5
2,7,8 6
3,5 7
1,6 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-01-2022

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-01-2022
Giải tám 87
Giải bảy 520
Giải sáu 6920 0255 4000
Giải năm 3296
Giải bốn 97583 64063 56256 32287
42247 32746 45299
Giải ba 47936 90418
Giải nhì 46692
Giải nhất 07031
Đặc biệt 054164
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 0,0
3 1,6
4 6,7
5 5,6
6 3,4
7
8 3,7,7
9 2,6,9
Đầu Đuôi
0,2,2 0
3 1
9 2
6,8 3
6 4
5 5
3,4,5,9 6
4,8,8 7
1 8
9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 26-12-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 26-12-2021
Giải tám 17
Giải bảy 956
Giải sáu 8758 9334 5948
Giải năm 0461
Giải bốn 69838 87985 41764 44971
02567 38573 31187
Giải ba 01756 13832
Giải nhì 44001
Giải nhất 30126
Đặc biệt 586580
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 6
3 2,4,8
4 8
5 6,6,8
6 1,4,7
7 1,3
8 0,5,7
9
Đầu Đuôi
8 0
0,6,7 1
3 2
7 3
3,6 4
8 5
2,5,5 6
1,6,8 7
3,4,5 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 19-12-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 19-12-2021
Giải tám 39
Giải bảy 432
Giải sáu 3339 0256 2710
Giải năm 2302
Giải bốn 60909 29171 67462 55586
67426 99566 61182
Giải ba 22449 86700
Giải nhì 07664
Giải nhất 87827
Đặc biệt 150010
Đầu Đuôi
0 0,2,9
1 0,0
2 6,7
3 2,9,9
4 9
5 6
6 2,4,6
7 1
8 2,6
9
Đầu Đuôi
0,1,1 0
7 1
0,3,6,8 2
3
6 4
5
2,5,6,8 6
2 7
8
0,3,3,4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 12-12-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 12-12-2021
Giải tám 80
Giải bảy 065
Giải sáu 0329 2378 2582
Giải năm 5764
Giải bốn 13212 96525 49222 67543
60587 54229 88279
Giải ba 02888 32361
Giải nhì 24344
Giải nhất 64203
Đặc biệt 124298
Đầu Đuôi
0 3
1 2
2 2,5,9,9
3
4 3,4
5
6 1,4,5
7 8,9
8 0,2,7,8
9 8
Đầu Đuôi
8 0
6 1
1,2,8 2
0,4 3
4,6 4
2,6 5
6
8 7
7,8,9 8
2,2,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 05-12-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 05-12-2021
Giải tám 28
Giải bảy 780
Giải sáu 5767 4955 1112
Giải năm 6194
Giải bốn 34755 49698 35970 06372
22822 97915 17765
Giải ba 18815 05990
Giải nhì 35311
Giải nhất 51753
Đặc biệt 974845
Đầu Đuôi
0
1 1,2,5,5
2 2,8
3
4 5
5 3,5,5
6 5,7
7 0,2
8 0
9 0,4,8
Đầu Đuôi
7,8,9 0
1 1
1,2,7 2
5 3
9 4
1,1,4,5,5,6 5
6
6 7
2,9 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-11-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-11-2021
Giải tám 90
Giải bảy 927
Giải sáu 6225 5970 4678
Giải năm 1613
Giải bốn 02467 18228 18764 55687
12559 68082 96897
Giải ba 20993 10438
Giải nhì 09303
Giải nhất 03226
Đặc biệt 896523
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 3,5,6,7,8
3 8
4
5 9
6 4,7
7 0,8
8 2,7
9 0,3,7
Đầu Đuôi
7,9 0
1
8 2
0,1,2,9 3
6 4
2 5
2 6
2,6,8,9 7
2,3,7 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-11-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-11-2021
Giải tám 46
Giải bảy 205
Giải sáu 2332 3778 2286
Giải năm 1883
Giải bốn 56103 90549 81975 60214
70634 04749 63462
Giải ba 03084 53528
Giải nhì 10318
Giải nhất 86515
Đặc biệt 224710
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4,5,8
2 8
3 2,4
4 6,9,9
5
6 2
7 5,8
8 3,4,6
9
Đầu Đuôi
1 0
1
3,6 2
0,8 3
1,3,8 4
0,1,7 5
4,8 6
7
1,2,7 8
4,4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-11-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-11-2021
Giải tám 67
Giải bảy 266
Giải sáu 2540 1566 9226
Giải năm 9179
Giải bốn 70633 49603 53034 69742
32678 65076 65950
Giải ba 97804 15609
Giải nhì 99957
Giải nhất 88266
Đặc biệt 547508
Đầu Đuôi
0 3,4,8,9
1
2 6
3 3,4
4 0,2
5 0,7
6 6,6,6,7
7 6,8,9
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
1
4 2
0,3 3
0,3 4
5
2,6,6,6,7 6
5,6 7
0,7 8
0,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-11-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-11-2021
Giải tám 56
Giải bảy 065
Giải sáu 2806 2335 5373
Giải năm 8899
Giải bốn 62669 83659 69008 96862
31257 76541 52115
Giải ba 09759 84171
Giải nhì 15155
Giải nhất 01168
Đặc biệt 897354
Đầu Đuôi
0 6,8
1 5
2
3 5
4 1
5 4,5,6,7,9,9
6 2,5,8,9
7 1,3
8
9 9
Đầu Đuôi
0
4,7 1
6 2
7 3
5 4
1,3,5,6 5
0,5 6
5 7
0,6 8
5,5,6,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 31-10-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 31-10-2021
Giải tám 37
Giải bảy 373
Giải sáu 8701 0732 1242
Giải năm 0894
Giải bốn 18446 59448 78454 32532
87516 73838 37587
Giải ba 33570 45727
Giải nhì 62840
Giải nhất 77872
Đặc biệt 798468
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 7
3 2,2,7,8
4 0,2,6,8
5 4
6 8
7 0,2,3
8 7
9 4
Đầu Đuôi
4,7 0
0 1
3,3,4,7 2
7 3
5,9 4
5
1,4 6
2,3,8 7
3,4,6 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 24-10-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 24-10-2021
Giải tám 94
Giải bảy 416
Giải sáu 5586 9458 1651
Giải năm 7835
Giải bốn 03729 03622 71097 52049
52631 74916 72448
Giải ba 79082 26858
Giải nhì 71593
Giải nhất 89397
Đặc biệt 423221
Đầu Đuôi
0
1 6,6
2 1,2,9
3 1,5
4 8,9
5 1,8,8
6
7
8 2,6
9 3,4,7,7
Đầu Đuôi
0
2,3,5 1
2,8 2
9 3
9 4
3 5
1,1,8 6
9,9 7
4,5,5 8
2,4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-07-2021
Giải tám 04
Giải bảy 128
Giải sáu 1143 1855 3137
Giải năm 6054
Giải bốn 18121 51951 90993 42573
41354 34029 02743
Giải ba 29213 72985
Giải nhì 26773
Giải nhất 10784
Đặc biệt 273435
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 1,8,9
3 5,7
4 3,3
5 1,4,4,5
6
7 3,3
8 4,5
9 3
Đầu Đuôi
0
2,5 1
2
1,4,4,7,7,9 3
0,5,5,8 4
3,5,8 5
6
3 7
2 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-06-2021
Giải tám 03
Giải bảy 341
Giải sáu 2577 3228 2074
Giải năm 5259
Giải bốn 35523 22630 05260 03988
27538 99151 69557
Giải ba 92517 92643
Giải nhì 22514
Giải nhất 39300
Đặc biệt 960198
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4,7
2 3,8
3 0,8
4 1,3
5 1,7,9
6 0
7 4,7
8 8
9 8
Đầu Đuôi
0,3,6 0
4,5 1
2
0,2,4 3
1,7 4
5
6
1,5,7 7
2,3,8,9 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-06-2021
Giải tám 82
Giải bảy 685
Giải sáu 2566 9269 2970
Giải năm 7583
Giải bốn 02388 91308 70191 51232
03301 84642 59939
Giải ba 86894 55282
Giải nhì 77389
Giải nhất 16845
Đặc biệt 491178
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2
3 2,9
4 2,5
5
6 6,9
7 0,8
8 2,2,3,5,8,9
9 1,4
Đầu Đuôi
7 0
0,9 1
3,4,8,8 2
8 3
9 4
4,8 5
6 6
7
0,7,8 8
3,6,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 907
Giải sáu 8299 2308 1159
Giải năm 7085
Giải bốn 12779 29526 16101 49661
08505 89374 59892
Giải ba 00546 03164
Giải nhì 57417
Giải nhất 15912
Đặc biệt 917483
Đầu Đuôi
0 1,5,7,8
1 2,7
2 6
3
4 6
5 9
6 1,4
7 4,9
8 3,5
9 2,4,9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
1,9 2
8 3
6,7,9 4
0,8 5
2,4 6
0,1 7
0 8
5,7,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-06-2021
Giải tám 22
Giải bảy 247
Giải sáu 4211 0979 9985
Giải năm 7312
Giải bốn 98176 72409 03337 81183
34588 42222 37850
Giải ba 21640 92181
Giải nhì 80962
Giải nhất 10620
Đặc biệt 630300
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,2
2 0,2,2
3 7
4 0,7
5 0
6 2
7 6,9
8 1,3,5,8
9
Đầu Đuôi
0,2,4,5 0
1,8 1
1,2,2,6 2
8 3
4
8 5
7 6
3,4 7
8 8
0,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-05-2021
Giải tám 69
Giải bảy 540
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải năm 5622
Giải bốn 46852 58193 02569 71825
55960 38503 10291
Giải ba 25317 87679
Giải nhì 95496
Giải nhất 81440
Đặc biệt 922625
Đầu Đuôi
0 3
1 5,7
2 2,5,5
3
4 0,0
5 2
6 0,9,9
7 9
8
9 0,1,3,3,6
Đầu Đuôi
4,4,6,9 0
9 1
2,5 2
0,9,9 3
4
1,2,2 5
9 6
1 7
8
6,6,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-05-2021
Giải tám 53
Giải bảy 609
Giải sáu 7213 4184 5358
Giải năm 9218
Giải bốn 49255 97726 25588 12304
88585 36567 74723
Giải ba 96081 74630
Giải nhì 43539
Giải nhất 75477
Đặc biệt 319177
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,8
2 3,6
3 0,9
4
5 3,5,8
6 7
7 7,7
8 1,4,5,8
9
Đầu Đuôi
3 0
8 1
2
1,2,5 3
0,8 4
5,8 5
2 6
6,7,7 7
1,5,8 8
0,3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-05-2021
Giải tám 41
Giải bảy 397
Giải sáu 5477 5380 1843
Giải năm 8813
Giải bốn 91073 84622 44410 30826
68166 62323 39629
Giải ba 16535 67421
Giải nhì 52477
Giải nhất 41637
Đặc biệt 265175
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 1,2,3,6,9
3 5,7
4 1,3
5
6 6
7 3,5,7,7
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,8 0
2,4 1
2 2
1,2,4,7 3
4
3,7 5
2,6 6
3,7,7,9 7
8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-05-2021
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 0099 5452 8709
Giải năm 8863
Giải bốn 67627 93133 99247 81175
68447 54226 08768
Giải ba 97325 63812
Giải nhì 69947
Giải nhất 77665
Đặc biệt 889335
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 5,6,7
3 3,5
4 4,7,7,7,9
5 2
6 3,5,8
7 5
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
3,6 3
4 4
2,3,6,7 5
2 6
2,4,4,4 7
6 8
0,4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 4625 5994 9461
Giải năm 6359
Giải bốn 31498 27508 23427 89842
57094 05872 50515
Giải ba 32138 55603
Giải nhì 25175
Giải nhất 74686
Đặc biệt 368140
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5,6
2 5,7
3 8,8
4 0,2
5 9
6 1
7 2,5
8 6
9 4,4,8
Đầu Đuôi
4 0
6 1
4,7 2
0 3
9,9 4
1,2,7 5
1,8 6
2 7
0,3,3,9 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-04-2021
Giải tám 34
Giải bảy 071
Giải sáu 7033 7682 1125
Giải năm 0507
Giải bốn 28101 68819 86525 45312
49463 62860 95669
Giải ba 61004 83377
Giải nhì 38523
Giải nhất 70169
Đặc biệt 187824
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 2,9
2 3,4,5,5
3 3,4
4
5
6 0,3,9,9
7 1,7
8 2
9
Đầu Đuôi
6 0
0,7 1
1,8 2
2,3,6 3
0,2,3 4
2,2 5
6
0,7 7
8
1,6,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-04-2021
Giải tám 36
Giải bảy 033
Giải sáu 7138 8248 3455
Giải năm 7733
Giải bốn 28020 92876 11768 07861
03275 18519 20992
Giải ba 94629 74083
Giải nhì 24339
Giải nhất 19895
Đặc biệt 211479
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,9
3 3,3,6,8,9
4 8
5 5
6 1,8
7 5,6,9
8 3
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
6 1
9 2
3,3,8 3
4
5,7,9 5
3,7 6
7
3,4,6 8
1,2,3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-04-2021
Giải tám 64
Giải bảy 662
Giải sáu 1108 9084 0174
Giải năm 3111
Giải bốn 93145 23018 56659 01008
61269 76250 84567
Giải ba 53658 47900
Giải nhì 40557
Giải nhất 02334
Đặc biệt 241489
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 1,8
2
3 4
4 5
5 0,7,8,9
6 2,4,7,9
7 4
8 4,9
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1 1
6 2
3
3,6,7,8 4
4 5
6
5,6 7
0,0,1,5 8
5,6,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-04-2021
Giải tám 21
Giải bảy 413
Giải sáu 5625 3496 2151
Giải năm 6129
Giải bốn 06369 39913 06246 03461
24624 42272 46970
Giải ba 52830 99128
Giải nhì 62534
Giải nhất 56359
Đặc biệt 410421
Đầu Đuôi
0
1 3,3
2 1,1,4,5,8,9
3 0,4
4 6
5 1,9
6 1,9
7 0,2
8
9 6
Đầu Đuôi
3,7 0
2,2,5,6 1
7 2
1,1 3
2,3 4
2 5
4,9 6
7
2 8
2,5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 789
Giải sáu 0277 3583 1959
Giải năm 8680
Giải bốn 72344 50642 74263 66061
57027 83184 51282
Giải ba 52593 51975
Giải nhì 86432
Giải nhất 07314
Đặc biệt 883902
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 7
3 2
4 2,4,8
5 9
6 1,3
7 5,7
8 0,2,3,4,9
9 3
Đầu Đuôi
8 0
6 1
0,3,4,8 2
6,8,9 3
1,4,8 4
7 5
6
2,7 7
4 8
5,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-03-2021
Giải tám 16
Giải bảy 368
Giải sáu 5817 8512 5060
Giải năm 8648
Giải bốn 19833 90124 07068 23941
42682 67906 16537
Giải ba 37052 18252
Giải nhì 55055
Giải nhất 75560
Đặc biệt 978916
Đầu Đuôi
0 6
1 2,6,6,7
2 4
3 3,7
4 1,8
5 2,2,5
6 0,0,8,8
7
8 2
9
Đầu Đuôi
6,6 0
4 1
1,5,5,8 2
3 3
2 4
5 5
0,1,1 6
1,3 7
4,6,6 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-03-2021
Giải tám 44
Giải bảy 039
Giải sáu 1693 7430 5375
Giải năm 6644
Giải bốn 36018 51668 38329 41124
34879 89558 43772
Giải ba 77166 18608
Giải nhì 45293
Giải nhất 12055
Đặc biệt 091794
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 4,9
3 0,9
4 4,4
5 5,8
6 6,8
7 2,5,9
8
9 3,3,4
Đầu Đuôi
3 0
1
7 2
9,9 3
2,4,4,9 4
5,7 5
6 6
7
0,1,5,6 8
2,3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-03-2021
Giải tám 10
Giải bảy 660
Giải sáu 7288 5772 4892
Giải năm 6570
Giải bốn 09021 72312 96189 31563
73805 07259 08685
Giải ba 64815 74355
Giải nhì 93786
Giải nhất 45162
Đặc biệt 752336
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,5
2 1
3 6
4
5 5,9
6 0,2,3
7 0,2
8 5,6,8,9
9 2
Đầu Đuôi
1,6,7 0
2 1
1,6,7,9 2
6 3
4
0,1,5,8 5
3,8 6
7
8 8
5,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-02-2021
Giải tám 13
Giải bảy 392
Giải sáu 0106 0201 1568
Giải năm 3183
Giải bốn 29627 19953 80973 14017
03307 91998 76041
Giải ba 21292 38713
Giải nhì 87371
Giải nhất 10195
Đặc biệt 578741
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 3,3,7
2 7
3
4 1,1
5 3
6 8
7 1,3
8 3
9 2,2,5,8
Đầu Đuôi
0
0,4,4,7 1
9,9 2
1,1,5,7,8 3
4
9 5
0 6
0,1,2 7
6,9 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-02-2021
Giải tám 58
Giải bảy 532
Giải sáu 6865 3167 2836
Giải năm 7799
Giải bốn 26327 59166 83013 79946
88844 11055 57337
Giải ba 92761 59559
Giải nhì 69760
Giải nhất 07986
Đặc biệt 113000
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 7
3 2,6,7
4 4,6
5 5,8,9
6 0,1,5,6,7
7
8 6
9 9
Đầu Đuôi
0,6 0
6 1
3 2
1 3
4 4
5,6 5
3,4,6,8 6
2,3,6 7
5 8
5,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 933
Giải sáu 4636 4159 2701
Giải năm 1183
Giải bốn 03626 24376 63167 75992
73380 03720 45924
Giải ba 07397 69095
Giải nhì 64872
Giải nhất 78711
Đặc biệt 883009
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1
2 0,4,6
3 3,6
4
5 2,9
6 7
7 2,6
8 0,3
9 2,5,7
Đầu Đuôi
2,8 0
0,1 1
5,7,9 2
3,8 3
2 4
9 5
2,3,7 6
6,9 7
8
0,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-02-2021
Giải tám 68
Giải bảy 420
Giải sáu 7734 3738 0013
Giải năm 2734
Giải bốn 44354 95297 43037 56290
87224 70249 19091
Giải ba 29599 70466
Giải nhì 27077
Giải nhất 92341
Đặc biệt 479392
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,4
3 4,4,7,8
4 1,9
5 4
6 6,8
7 7
8
9 0,1,2,7,9
Đầu Đuôi
2,9 0
4,9 1
9 2
1 3
2,3,3,5 4
5
6 6
3,7,9 7
3,6 8
4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 31-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 31-01-2021
Giải tám 44
Giải bảy 666
Giải sáu 7165 6171 8713
Giải năm 9933
Giải bốn 23018 82076 42992 35523
14288 37736 01554
Giải ba 85081 79227
Giải nhì 83074
Giải nhất 02152
Đặc biệt 469423
Đầu Đuôi
0
1 3,8
2 3,3,7
3 3,6
4 4
5 2,4
6 5,6
7 1,4,6
8 1,8
9 2
Đầu Đuôi
0
7,8 1
5,9 2
1,2,2,3 3
4,5,7 4
6 5
3,6,7 6
2 7
1,8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 24-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 24-01-2021
Giải tám 46
Giải bảy 432
Giải sáu 0642 0162 1016
Giải năm 5617
Giải bốn 00095 70062 12318 03419
91197 55624 80449
Giải ba 37506 42283
Giải nhì 72276
Giải nhất 01733
Đặc biệt 576831
Đầu Đuôi
0 6
1 6,7,8,9
2 4
3 1,2,3
4 2,6,9
5
6 2,2
7 6
8 3
9 5,7
Đầu Đuôi
0
3 1
3,4,6,6 2
3,8 3
2 4
9 5
0,1,4,7 6
1,9 7
1 8
1,4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 17-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 17-01-2021
Giải tám 79
Giải bảy 932
Giải sáu 8833 8476 7197
Giải năm 0987
Giải bốn 27563 10811 63974 25821
82905 78904 71558
Giải ba 33347 71549
Giải nhì 28520
Giải nhất 50019
Đặc biệt 149641
Đầu Đuôi
0 4,5
1 1,9
2 0,1
3 2,3
4 1,7,9
5 8
6 3
7 4,6,9
8 7
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1,2,4 1
3 2
3,6 3
0,7 4
0 5
7 6
4,8,9 7
5 8
1,4,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 10-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 358
Giải sáu 6766 1443 7990
Giải năm 2023
Giải bốn 16953 20553 16134 67899
93172 81250 67869
Giải ba 22989 78591
Giải nhì 65255
Giải nhất 17682
Đặc biệt 037613
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3
3 4,8
4 3
5 0,3,3,5,8
6 6,9
7 2
8 2,9
9 0,1,9
Đầu Đuôi
5,9 0
9 1
7,8 2
1,2,4,5,5 3
3 4
5 5
6 6
7
3,5 8
6,8,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 03-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 03-01-2021
Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải bốn 43110 91817 43728 42486
71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 4,5,8
3 2
4 6,8
5 6
6 0,1,3,4
7
8 0,1,6,6
9 5
Đầu Đuôi
1,6,8 0
6,8 1
3 2
6 3
2,6 4
2,9 5
4,5,8,8 6
1 7
2,4 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải bốn 36367 13671 96713 36100
36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3,6,8
2 2,3,7,8
3 0,8,8
4 2
5
6 5,7
7 1,4
8 3
9
Đầu Đuôi
0,3 0
0,7 1
2,4 2
1,2,8 3
7 4
6 5
1 6
2,6 7
1,2,3,3 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-12-2020
Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải bốn 49526 39633 40635 65958
37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 0,6,8
3 3,5
4 2,6
5 8
6
7 0,0,3,3,5,6
8 5,7
9
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
4 2
0,3,7,7 3
4
0,3,7,8 5
2,4,7 6
8 7
2,5 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-12-2020
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải bốn 43572 62398 19660 52431
93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,9
2
3 1,2,4,8
4 7
5
6 0,9
7 1,2
8 3,4,8
9 3,8
Đầu Đuôi
6 0
1,3,7 1
1,3,7 2
8,9 3
3,8 4
5
0 6
4 7
3,8,9 8
1,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-12-2020
Giải tám 70
Giải bảy 437
Giải sáu 8248 1482 0187
Giải năm 1882
Giải bốn 42873 10676 49701 10735
75066 59937 99655
Giải ba 71289 13860
Giải nhì 47113
Giải nhất 77793
Đặc biệt 860930
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2
3 0,5,7,7
4 8
5 5
6 0,6
7 0,3,6
8 2,2,7,9
9 3
Đầu Đuôi
3,6,7 0
0 1
8,8 2
1,7,9 3
4
3,5 5
6,7 6
3,3,8 7
4 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 29-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 29-11-2020
Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải bốn 91366 97041 06932 18603
78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Đầu Đuôi
0 3,6
1 0,0,3
2
3 2
4 1,6,7
5 2
6 6,6
7 0,4,4
8 4,7
9 2
Đầu Đuôi
1,1,7 0
4 1
3,5,9 2
0,1 3
7,7,8 4
5
0,4,6,6 6
4,8 7
8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 22-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải bốn 94518 97061 18004 28444
90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,2,5,8
2 3,7
3 6
4 2,4,6,8
5 5,7
6 1,8
7
8 9
9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,1,4 2
0,2 3
0,4 4
1,5 5
3,4 6
2,5 7
1,4,6 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 15-11-2020
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải bốn 57529 22623 25995 53821
97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Đầu Đuôi
0
1 2
2 1,1,3,3,9
3 1
4
5 8
6 2,4
7 5,7,8
8 4,8
9 0,2,5
Đầu Đuôi
9 0
2,2,3 1
1,6,9 2
2,2 3
6,8 4
7,9 5
6
7 7
5,7,8 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 08-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 08-11-2020
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải bốn 32515 80721 04471 96795
87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Đầu Đuôi
0 7
1 3,5,5,6
2 1,3,3,9
3 4,4
4 8
5 1
6 7,9
7 1,2
8
9 5
Đầu Đuôi
0
2,5,7 1
7 2
1,2,2 3
3,3 4
1,1,9 5
1 6
0,6 7
4 8
2,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 01-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 01-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 334
Giải sáu 8126 4135 4632
Giải năm 6271
Giải bốn 59172 41050 06677 47481
99340 90026 62009
Giải ba 97836 28720
Giải nhì 38119
Giải nhất 30357
Đặc biệt 965863
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 0,6,6
3 2,4,5,6
4 0
5 0,7
6 3
7 1,2,7
8 1
9 0
Đầu Đuôi
2,4,5,9 0
7,8 1
3,7 2
6 3
3 4
3 5
2,2,3 6
5,7 7
8
0,1 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-10-2020
Giải tám 12
Giải bảy 837
Giải sáu 5888 0383 0043
Giải năm 0981
Giải bốn 25567 87836 90567 11039
91213 60724 91474
Giải ba 11278 51285
Giải nhì 24708
Giải nhất 39418
Đặc biệt 434979
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3,8
2 4
3 6,7,9
4 3
5
6 7,7
7 4,8,9
8 1,3,5,8
9
Đầu Đuôi
0
8 1
1 2
1,4,8 3
2,7 4
8 5
3 6
3,6,6 7
0,1,7,8 8
3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-10-2020
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 2133 0147 8432
Giải năm 3363
Giải bốn 34677 11597 16331 04365
60426 89847 95937
Giải ba 17554 19237
Giải nhì 95250
Giải nhất 48084
Đặc biệt 373457
Đầu Đuôi
0 2
1
2 6
3 1,2,3,7,7
4 7,7
5 0,4,7
6 3,3,5
7 7
8 4
9 7
Đầu Đuôi
5 0
3 1
0,3 2
3,6,6 3
5,8 4
6 5
2 6
3,3,4,4,5,7,9 7
8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 669
Giải sáu 8851 4104 7586
Giải năm 8865
Giải bốn 30202 91807 72425 51522
45554 51380 73363
Giải ba 78359 71515
Giải nhì 32813
Giải nhất 64460
Đặc biệt 546888
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 3,5
2 2,5
3
4
5 1,4,9
6 0,3,5,9
7
8 0,6,8
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
5 1
0,2 2
1,6,9 3
0,5 4
1,2,6 5
8 6
0 7
8 8
5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-10-2020
Giải tám 13
Giải bảy 468
Giải sáu 1265 0430 3548
Giải năm 1536
Giải bốn 19755 28072 32454 44586
33285 14458 17170
Giải ba 32244 61188
Giải nhì 02592
Giải nhất 39768
Đặc biệt 918223
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3
3 0,6
4 4,8
5 4,5,8
6 5,8,8
7 0,2
8 5,6,8
9 2
Đầu Đuôi
3,7 0
1
7,9 2
1,2 3
4,5 4
5,6,8 5
3,8 6
7
4,5,6,6,8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-09-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-09-2020
Giải tám 13
Giải bảy 403
Giải sáu 0694 4763 6406
Giải năm 1810
Giải bốn 14757 62947 38921 75480
12754 96621 19176
Giải ba 37995 85944
Giải nhì 86907
Giải nhất 25588
Đặc biệt 239213
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,3,3
2 1,1
3
4 4,7
5 4,7
6 3
7 6
8 0,8
9 4,5
Đầu Đuôi
1,8 0
2,2 1
2
0,1,1,6 3
4,5,9 4
9 5
0,7 6
0,4,5 7
8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-09-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-09-2020
Giải tám 20
Giải bảy 117
Giải sáu 4754 4672 3423
Giải năm 1412
Giải bốn 46083 62237 59355 69196
87407 79132 83255
Giải ba 66566 12607
Giải nhì 02167
Giải nhất 12958
Đặc biệt 938429
Đầu Đuôi
0 7,7
1 2,7
2 0,3,9
3 2,7
4
5 4,5,5,8
6 6,7
7 2
8 3
9 6
Đầu Đuôi
2 0
1
1,3,7 2
2,8 3
5 4
5,5 5
6,9 6
0,0,1,3,6 7
5 8
2 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba