XSMT XSPY Thứ hai 27-11-2023
Loại vé: XSPY
Giải 8 98
Giải 7 366
Giải 6 9789 5888 1759
Giải 5 1490
Giải 4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
Giải 3 47548 29131
Giải 2 43203
Giải 1 27775
ĐB 401919
Đầy đủ 3 số 2 số
Đầu Đuôi
0 3, 0
1 9
2 3
3 1, 7
4 8, 0, 5, 6
5 3, 9
6 6
7 5
8 9, 8
9 0, 8
Đầu Đuôi
4, 0, 9 0
3 1
2
0, 2, 5 3
4
7, 4 5
4, 6 6
3 7
4, 8, 9 8
1, 8, 5 9