Các tỉnh mở thưởng hôm nay

Đà Lạt Khánh Hòa Thái Bình
Kiên Giang Kon Tum Điện toán 1*2*3
Tiền Giang Thừa Thiên Huế Thần tài 4
Thống kê tần suất xuất hiện

Các số về nhiều nhất trong 10 lần quay xổ số Thái Bình

Loto về nhiều Xuất hiện
03 32 lần
53 32 lần
10 30 lần
91 30 lần
18 27 lần
52 26 lần
07 23 lần
86 23 lần
17 22 lần
59 22 lần
60 22 lần
82 22 lần
99 22 lần
12 21 lần
20 21 lần
36 20 lần
43 19 lần
73 19 lần
79 19 lần
06 18 lần
32 18 lần
63 18 lần
00 17 lần
27 17 lần
72 17 lần
74 17 lần
37 16 lần
44 16 lần
65 16 lần
01 15 lần
68 15 lần
70 15 lần
81 15 lần
09 14 lần
26 14 lần
62 14 lần
64 14 lần
42 13 lần
57 13 lần
84 13 lần
02 12 lần
61 12 lần
04 11 lần
16 11 lần
30 11 lần
33 11 lần
45 11 lần
54 11 lần
58 11 lần
80 11 lần
87 11 lần
90 11 lần
08 10 lần
13 10 lần
15 10 lần
23 10 lần
50 10 lần
78 10 lần
83 10 lần
88 10 lần
11 9 lần
14 9 lần
28 9 lần
96 9 lần
40 8 lần
47 8 lần
76 8 lần
77 8 lần
97 8 lần
24 7 lần
31 7 lần
41 7 lần
46 7 lần
67 7 lần
69 7 lần
25 6 lần
39 6 lần
55 6 lần
92 6 lần
48 5 lần
49 5 lần
85 5 lần
94 5 lần
19 4 lần
71 4 lần
89 4 lần
05 3 lần
22 3 lần
29 3 lần
98 3 lần
34 2 lần
35 2 lần
38 2 lần
21 1 lần
56 1 lần
66 1 lần
75 1 lần
95 1 lần