Xổ số Bắc Ninh ngày 20-09-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 20-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40303
Giải nhất 10239
Giải nhì 54210 50718
Giải ba 43807 58233 34307
28734 80115 71208
Giải tư 5730 3813 6767 5531
Giải năm 0634 0364 2201
3711 5086 0814
Giải sáu 393 729 536
Giải bảy 22 23 91 75
Đầu Đuôi
0 1,3,7,7,8
1 0,1,3,4,5,8
2 2,3,9
3 0,1,3,4,4,6,9
4
5
6 4,7
7 5
8 6
9 1,3
Đầu Đuôi
1,3 0
0,1,3,9 1
2 2
0,1,2,3,9 3
1,3,3,6 4
1,7 5
3,8 6
0,0,6 7
0,1 8
2,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 13-09-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 13-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56650
Giải nhất 37406
Giải nhì 50515 25911
Giải ba 41234 89462 16592
53472 18697 36227
Giải tư 3240 6790 0262 3750
Giải năm 3676 9266 7549
9781 1704 3680
Giải sáu 405 446 442
Giải bảy 49 45 59 21
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 1,5
2 1,7
3 4
4 0,2,5,6,9,9
5 0,0,9
6 2,2,6
7 2,6
8 0,1
9 0,2,7
Đầu Đuôi
4,5,5,8,9 0
1,2,8 1
4,6,6,7,9 2
3
0,3 4
0,1,4 5
0,4,6,7 6
2,9 7
8
4,4,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 06-09-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 06-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15269
Giải nhất 98469
Giải nhì 58959 81886
Giải ba 32925 78517 82116
72574 29546 87724
Giải tư 1861 3124 4876 0278
Giải năm 8305 8781 9304
5924 8293 4248
Giải sáu 989 746 484
Giải bảy 95 32 01 30
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1 6,7
2 4,4,4,5
3 0,2
4 6,6,8
5 9
6 1,9,9
7 4,6,8
8 1,4,6,9
9 3,5
Đầu Đuôi
3 0
0,6,8 1
3 2
9 3
0,2,2,2,7,8 4
0,2,9 5
1,4,4,7,8 6
1 7
4,7 8
5,6,6,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 30-08-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 30-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76551
Giải nhất 15711
Giải nhì 12428 67802
Giải ba 34939 72484 06815
67171 03982 08356
Giải tư 7737 0624 4241 6756
Giải năm 8203 1352 5226
3071 4097 1274
Giải sáu 709 496 393
Giải bảy 00 27 68 72
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9
1 1,5
2 4,6,7,8
3 7,9
4 1
5 1,2,6,6
6 8
7 1,1,2,4
8 2,4
9 3,6,7
Đầu Đuôi
0 0
1,4,5,7,7 1
0,5,7,8 2
0,9 3
2,7,8 4
1 5
2,5,5,9 6
2,3,9 7
2,6 8
0,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 23-08-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 23-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63734
Giải nhất 45494
Giải nhì 74300 57480
Giải ba 57250 51369 51721
60449 00331 55553
Giải tư 7387 8262 6972 9100
Giải năm 3563 9418 2317
8957 6724 9771
Giải sáu 171 830 879
Giải bảy 37 58 14 68
Đầu Đuôi
0 0,0
1 4,7,8
2 1,4
3 0,1,4,7
4 9
5 0,3,7,8
6 2,3,8,9
7 1,1,2,9
8 0,7
9 4
Đầu Đuôi
0,0,3,5,8 0
2,3,7,7 1
6,7 2
5,6 3
1,2,3,9 4
5
6
1,3,5,8 7
1,5,6 8
4,6,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 16-08-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 16-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82019
Giải nhất 43465
Giải nhì 91437 12598
Giải ba 83059 00178 30317
20179 38840 16159
Giải tư 3508 8312 3501 8338
Giải năm 3555 4951 9028
0873 9468 0574
Giải sáu 672 517 797
Giải bảy 53 92 39 48
Đầu Đuôi
0 1,8
1 2,7,7,9
2 8
3 7,8,9
4 0,8
5 1,3,5,9,9
6 5,8
7 2,3,4,8,9
8
9 2,7,8
Đầu Đuôi
4 0
0,5 1
1,7,9 2
5,7 3
7 4
5,6 5
6
1,1,3,9 7
0,2,3,4,6,7,9 8
1,3,5,5,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 09-08-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 09-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59261
Giải nhất 27636
Giải nhì 03647 95243
Giải ba 63184 46236 75761
98993 62356 29159
Giải tư 5510 4389 7219 3557
Giải năm 7130 7200 8613
7316 5508 7113
Giải sáu 708 870 846
Giải bảy 79 91 84 74
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 0,3,3,6,9
2
3 0,6,6
4 3,6,7
5 6,7,9
6 1,1
7 0,4,9
8 4,4,9
9 1,3
Đầu Đuôi
0,1,3,7 0
6,6,9 1
2
1,1,4,9 3
7,8,8 4
5
1,3,3,4,5 6
4,5 7
0,0 8
1,5,7,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 02-08-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 02-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88137
Giải nhất 71298
Giải nhì 58086 00408
Giải ba 82480 28918 77455
05402 88005 43510
Giải tư 3480 4499 9705 7519
Giải năm 3243 9012 7570
6490 6252 6705
Giải sáu 480 346 518
Giải bảy 59 80 94 08
Đầu Đuôi
0 2,5,5,5,8,8
1 0,2,8,8,9
2
3 7
4 3,6
5 2,5,9
6
7 0
8 0,0,0,0,6
9 0,4,8,9
Đầu Đuôi
1,7,8,8,8,8,9 0
1
0,1,5 2
4 3
9 4
0,0,0,5 5
4,8 6
3 7
0,0,1,1,9 8
1,5,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 26-07-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 26-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87929
Giải nhất 75634
Giải nhì 97192 60780
Giải ba 91837 73432 89201
03500 17989 38853
Giải tư 6924 2208 9694 8150
Giải năm 2455 2219 3159
5163 3656 1122
Giải sáu 017 021 657
Giải bảy 64 60 08 94
Đầu Đuôi
0 0,1,8,8
1 7,9
2 1,2,4,9
3 2,4,7
4
5 0,3,5,6,7,9
6 0,3,4
7
8 0,9
9 2,4,4
Đầu Đuôi
0,5,6,8 0
0,2 1
2,3,9 2
5,6 3
2,3,6,9,9 4
5 5
5 6
1,3,5 7
0,0 8
1,2,5,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 19-07-2023

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 19-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15339
Giải nhất 01484
Giải nhì 56243 07018
Giải ba 55493 89659 36430
09161 65005 78245
Giải tư 9215 9502 7666 9785
Giải năm 2848 4675 7953
9190 7116 0560
Giải sáu 268 322 801
Giải bảy 03 62 98 56
Đầu Đuôi
0 1,2,3,5
1 5,6,8
2 2
3 0,9
4 3,5,8
5 3,6,9
6 0,1,2,6,8
7 5
8 4,5
9 0,3,8
Đầu Đuôi
3,6,9 0
0,6 1
0,2,6 2
0,4,5,9 3
8 4
0,1,4,7,8 5
1,5,6 6
7
1,4,6,9 8
3,5 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba