Xổ số Hà Nội ngày 18-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 18-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43104
Giải nhất 28261
Giải nhì 94697 54948
Giải ba 94817 46842 80937
93431 84038 68623
Giải tư 9898 3566 9576 3523
Giải năm 2967 8407 0472
8087 2142 0254
Giải sáu 564 906 826
Giải bảy 92 19 52 44
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 7,9
2 3,3,6
3 1,7,8
4 2,2,4,8
5 2,4
6 1,4,6,7
7 2,6
8 7
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
3,6 1
4,4,5,7,9 2
2,2 3
0,4,5,6 4
5
0,2,6,7 6
0,1,3,6,8,9 7
3,4,9 8
1 9

Xổ số Hà Nội ngày 11-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 11-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63768
Giải nhất 07404
Giải nhì 76409 96941
Giải ba 36081 69640 53912
46658 14279 54968
Giải tư 5802 8956 7809 3074
Giải năm 0262 5994 3823
7323 3169 7052
Giải sáu 598 735 736
Giải bảy 93 87 75 00
Đầu Đuôi
0 0,2,4,9,9
1 2
2 3,3
3 5,6
4 0,1
5 2,6,8
6 2,8,8,9
7 4,5,9
8 1,7
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0,4 0
4,8 1
0,1,5,6 2
2,2,9 3
0,7,9 4
3,7 5
3,5 6
8 7
5,6,6,9 8
0,0,6,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 04-09-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 04-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08811
Giải nhất 37863
Giải nhì 87846 28711
Giải ba 18824 07874 25822
50186 66056 41908
Giải tư 3781 1650 3560 7411
Giải năm 3315 3628 8407
0132 3485 5123
Giải sáu 490 255 462
Giải bảy 43 36 25 53
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,1,1,5
2 2,3,4,5,8
3 2,6
4 3,6
5 0,3,5,6
6 0,2,3
7 4
8 1,5,6
9 0
Đầu Đuôi
5,6,9 0
1,1,1,8 1
2,3,6 2
2,4,5,6 3
2,7 4
1,2,5,8 5
3,4,5,8 6
0 7
0,2 8
9

Xổ số Hà Nội ngày 28-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 28-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83185
Giải nhất 32479
Giải nhì 36313 38300
Giải ba 44306 18203 05711
38445 73969 29512
Giải tư 8530 6367 8245 0564
Giải năm 7212 5751 3688
3614 1843 5375
Giải sáu 073 070 392
Giải bảy 14 08 03 65
Đầu Đuôi
0 0,3,3,6,8
1 1,2,2,3,4,4
2
3 0
4 3,5,5
5 1
6 4,5,7,9
7 0,3,5,9
8 5,8
9 2
Đầu Đuôi
0,3,7 0
1,5 1
1,1,9 2
0,0,1,4,7 3
1,1,6 4
4,4,6,7,8 5
0 6
6 7
0,8 8
6,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 21-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 21-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27221
Giải nhất 79939
Giải nhì 15978 22802
Giải ba 91318 15732 46289
25409 20500 06303
Giải tư 9630 2219 8757 8776
Giải năm 4602 3578 4652
0483 8462 8840
Giải sáu 482 715 298
Giải bảy 55 97 57 71
Đầu Đuôi
0 0,2,2,3,9
1 5,8,9
2 1
3 0,2,9
4 0
5 2,5,7,7
6 2
7 1,6,8,8
8 2,3,9
9 7,8
Đầu Đuôi
0,3,4 0
2,7 1
0,0,3,5,6,8 2
0,8 3
4
1,5 5
7 6
5,5,9 7
1,7,7,9 8
0,1,3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 14-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 14-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16893
Giải nhất 11401
Giải nhì 38329 41032
Giải ba 81013 74454 54995
37360 64318 00611
Giải tư 9319 7768 6180 0802
Giải năm 1673 6320 8538
2449 7878 7816
Giải sáu 405 389 208
Giải bảy 22 03 25 63
Đầu Đuôi
0 1,2,3,5,8
1 1,3,6,8,9
2 0,2,5,9
3 2,8
4 9
5 4
6 0,3,8
7 3,8
8 0,9
9 3,5
Đầu Đuôi
2,6,8 0
0,1 1
0,2,3 2
0,1,6,7,9 3
5 4
0,2,9 5
1 6
7
0,1,3,6,7 8
1,2,4,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 07-08-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 07-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08672
Giải nhất 20246
Giải nhì 43830 65267
Giải ba 30196 09287 20041
85627 27167 55315
Giải tư 1341 7186 6137 2626
Giải năm 0177 6134 9942
5179 7704 0359
Giải sáu 214 722 518
Giải bảy 07 63 16 74
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,5,6,8
2 2,6,7
3 0,4,7
4 1,1,2,6
5 9
6 3,7,7
7 2,4,7,9
8 6,7
9 6
Đầu Đuôi
3 0
4,4 1
2,4,7 2
6 3
0,1,3,7 4
1 5
1,2,4,8,9 6
0,2,3,6,6,7,8 7
1 8
5,7 9

Xổ số Hà Nội ngày 31-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 31-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72615
Giải nhất 73596
Giải nhì 29471 16196
Giải ba 13165 43789 59867
86590 66461 38341
Giải tư 8590 7894 7401 6477
Giải năm 4560 1221 7202
7931 7306 9952
Giải sáu 802 683 737
Giải bảy 61 76 39 36
Đầu Đuôi
0 1,2,2,6
1 5
2 1
3 1,6,7,9
4 1
5 2
6 0,1,1,5,7
7 1,6,7
8 3,9
9 0,0,4,6,6
Đầu Đuôi
6,9,9 0
0,2,3,4,6,6,7 1
0,0,5 2
8 3
9 4
1,6 5
0,3,7,9,9 6
3,6,7 7
8
3,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 24-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 24-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62442
Giải nhất 52306
Giải nhì 49059 47882
Giải ba 75962 13190 68936
80179 23389 25237
Giải tư 6004 4666 5453 1852
Giải năm 8379 2922 7226
0034 1830 3352
Giải sáu 090 997 005
Giải bảy 18 56 74 97
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 8
2 2,6
3 0,4,6,7
4 2
5 2,2,3,6,9
6 2,6
7 4,9,9
8 2,9
9 0,0,7,7
Đầu Đuôi
3,9,9 0
1
2,4,5,5,6,8 2
5 3
0,3,7 4
0 5
0,2,3,5,6 6
3,9,9 7
1 8
5,7,7,8 9

Xổ số Hà Nội ngày 17-07-2023

XSMB » XSMB Thứ hai » XSMB 17-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22406
Giải nhất 98378
Giải nhì 62092 98895
Giải ba 44175 08093 41093
00278 02310 43490
Giải tư 4322 0613 1804 8560
Giải năm 7791 2461 4860
6652 4403 8973
Giải sáu 244 786 983
Giải bảy 48 95 89 64
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 0,3
2 2
3
4 4,8
5 2
6 0,0,1,4
7 3,5,8,8
8 3,6,9
9 0,1,2,3,3,5,5
Đầu Đuôi
1,6,6,9 0
6,9 1
2,5,9 2
0,1,7,8,9,9 3
0,4,6 4
7,9,9 5
0,8 6
7
4,7,7 8
8 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba