Xổ số Hải Phòng ngày 15-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13720
Giải nhất 08293
Giải nhì 39853 99463
Giải ba 40902 18299 67472
71197 09602 98672
Giải tư 6266 7877 7531 1382
Giải năm 8533 8041 0107
1775 2242 9568
Giải sáu 692 139 713
Giải bảy 00 90 14 61
Đầu Đuôi
0 0,2,2,7
1 3,4
2 0
3 1,3,9
4 1,2
5 3
6 1,3,6,8
7 2,2,5,7
8 2
9 0,2,3,7,9
Đầu Đuôi
0,2,9 0
3,4,6 1
0,0,4,7,7,8,9 2
1,3,5,6,9 3
1 4
7 5
6 6
0,7,9 7
6 8
3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 13676
Giải nhất 24740
Giải nhì 56012 32207
Giải ba 50515 81421 34783
31017 30582 37899
Giải tư 3520 0313 6597 2690
Giải năm 5491 7633 7787
7739 0294 9275
Giải sáu 594 073 755
Giải bảy 25 94 51 23
Đầu Đuôi
0 7
1 2,3,5,7
2 0,1,3,5
3 3,9
4 0
5 1,5
6
7 3,5,6
8 2,3,7
9 0,1,4,4,4,7,9
Đầu Đuôi
2,4,9 0
2,5,9 1
1,8 2
1,2,3,7,8 3
9,9,9 4
1,2,5,7 5
7 6
0,1,8,9 7
8
3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-09-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61379
Giải nhất 79008
Giải nhì 07854 80318
Giải ba 48527 90784 13121
89610 34437 47431
Giải tư 7099 6773 7723 6743
Giải năm 4050 1687 2692
4187 1868 4573
Giải sáu 559 179 626
Giải bảy 43 54 36 09
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,8
2 1,3,6,7
3 1,6,7
4 3,3
5 0,4,4,9
6 8
7 3,3,9,9
8 4,7,7
9 2,9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,3 1
9 2
2,4,4,7,7 3
5,5,8 4
5
2,3 6
2,3,8,8 7
0,1,6 8
0,5,7,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82843
Giải nhất 23348
Giải nhì 35123 01009
Giải ba 95487 27274 39984
74122 89308 11685
Giải tư 3680 4811 8994 5884
Giải năm 7430 2751 5603
5010 0572 4760
Giải sáu 220 037 782
Giải bảy 52 11 96 49
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1 0,1,1
2 0,2,3
3 0,7
4 3,8,9
5 1,2
6 0
7 2,4
8 0,2,4,4,5,7
9 4,6
Đầu Đuôi
1,2,3,6,8 0
1,1,5 1
2,5,7,8 2
0,2,4 3
7,8,8,9 4
8 5
9 6
3,8 7
0,4 8
0,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47887
Giải nhất 39986
Giải nhì 56065 51191
Giải ba 82359 53855 74736
59020 42647 64818
Giải tư 1199 2768 7762 8443
Giải năm 3913 6365 2559
9605 0489 5429
Giải sáu 817 684 758
Giải bảy 82 65 04 85
Đầu Đuôi
0 4,5
1 3,7,8
2 0,9
3 6
4 3,7
5 5,8,9,9
6 2,5,5,5,8
7
8 2,4,5,6,7,9
9 1,9
Đầu Đuôi
2 0
9 1
6,8 2
1,4 3
0,8 4
0,5,6,6,6,8 5
3,8 6
1,4,8 7
1,5,6 8
2,5,5,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90299
Giải nhất 36308
Giải nhì 08284 74795
Giải ba 48467 07041 88636
57778 05762 44904
Giải tư 8380 3246 7656 5962
Giải năm 8251 0817 5831
1445 7577 3261
Giải sáu 635 815 883
Giải bảy 31 43 29 27
Đầu Đuôi
0 4,8
1 5,7
2 7,9
3 1,1,5,6
4 1,3,5,6
5 1,6
6 1,2,2,7
7 7,8
8 0,3,4
9 5,9
Đầu Đuôi
8 0
3,3,4,5,6 1
6,6 2
4,8 3
0,8 4
1,3,4,9 5
3,4,5 6
1,2,6,7 7
0,7 8
2,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-08-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56177
Giải nhất 48747
Giải nhì 08038 37072
Giải ba 99486 05006 99927
68286 14345 93225
Giải tư 0919 1056 1782 9529
Giải năm 9766 6862 2021
4679 6637 8444
Giải sáu 361 602 847
Giải bảy 62 88 73 36
Đầu Đuôi
0 2,6
1 9
2 1,5,7,9
3 6,7,8
4 4,5,7,7
5 6
6 1,2,2,6
7 2,3,7,9
8 2,6,6,8
9
Đầu Đuôi
0
2,6 1
0,6,6,7,8 2
7 3
4 4
2,4 5
0,3,5,6,8,8 6
2,3,4,4,7 7
3,8 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40915
Giải nhất 79375
Giải nhì 19984 99134
Giải ba 03439 03628 39226
09345 12556 43022
Giải tư 9679 5267 1544 2874
Giải năm 1183 4538 2948
6987 4178 1682
Giải sáu 812 027 864
Giải bảy 68 34 93 18
Đầu Đuôi
0
1 2,5,8
2 2,6,7,8
3 4,4,8,9
4 4,5,8
5 6
6 4,7,8
7 4,5,8,9
8 2,3,4,7
9 3
Đầu Đuôi
0
1
1,2,8 2
8,9 3
3,3,4,6,7,8 4
1,4,7 5
2,5 6
2,6,8 7
1,2,3,4,6,7 8
3,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35944
Giải nhất 72926
Giải nhì 31283 67742
Giải ba 31166 69906 72537
72985 77782 07426
Giải tư 9318 8610 6324 3745
Giải năm 1283 3054 4145
9206 2509 7767
Giải sáu 924 677 286
Giải bảy 83 52 26 95
Đầu Đuôi
0 6,6,9
1 0,8
2 4,4,6,6,6
3 7
4 2,4,5,5
5 2,4
6 6,7
7 7
8 2,3,3,3,5,6
9 5
Đầu Đuôi
1 0
1
4,5,8 2
8,8,8 3
2,2,4,5 4
4,4,8,9 5
0,0,2,2,2,6,8 6
3,6,7 7
1 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-07-2023

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78668
Giải nhất 82538
Giải nhì 75699 31456
Giải ba 75013 86668 71819
33871 83628 63670
Giải tư 1258 2533 0428 2403
Giải năm 8900 7404 7012
5658 5092 3728
Giải sáu 143 597 118
Giải bảy 45 46 49 64
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 2,3,8,9
2 8,8,8
3 3,8
4 3,5,6,9
5 6,8,8
6 4,8,8
7 0,1
8
9 2,7,9
Đầu Đuôi
0,7 0
7 1
1,9 2
0,1,3,4 3
0,6 4
4 5
4,5 6
9 7
1,2,2,2,3,5,5,6,6 8
1,4,9 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba