Xổ số Nam Định ngày 16-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 16-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11724
Giải nhất 98298
Giải nhì 19917 53982
Giải ba 09894 85689 21669
68513 50670 77330
Giải tư 1580 7154 6751 2983
Giải năm 7989 0174 4014
8953 5493 8885
Giải sáu 459 607 700
Giải bảy 95 97 40 99
Đầu Đuôi
0 0,7
1 3,4,7
2 4
3 0
4 0
5 1,3,4,9
6 9
7 0,4
8 0,2,3,5,9,9
9 3,4,5,7,8,9
Đầu Đuôi
0,3,4,7,8 0
5 1
8 2
1,5,8,9 3
1,2,5,7,9 4
8,9 5
6
0,1,9 7
9 8
5,6,8,8,9 9

Xổ số Nam Định ngày 09-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 09-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35252
Giải nhất 16451
Giải nhì 69969 18026
Giải ba 68810 96008 18951
03293 30814 22188
Giải tư 3595 6413 8291 8579
Giải năm 4729 1428 1299
1711 8069 5240
Giải sáu 046 773 149
Giải bảy 51 81 69 78
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1,3,4
2 6,8,9
3
4 0,6,9
5 1,1,1,2
6 9,9,9
7 3,8,9
8 1,8
9 1,3,5,9
Đầu Đuôi
1,4 0
1,5,5,5,8,9 1
5 2
1,7,9 3
1 4
9 5
2,4 6
7
0,2,7,8 8
2,4,6,6,6,7,9 9

Xổ số Nam Định ngày 02-09-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 02-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06380
Giải nhất 98000
Giải nhì 99597 53685
Giải ba 34586 78688 64779
57124 13835 11414
Giải tư 5991 0633 8196 3616
Giải năm 9491 9707 7686
3397 8542 6448
Giải sáu 325 892 195
Giải bảy 09 36 54 76
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1 4,6
2 4,5
3 3,5,6
4 2,8
5 4
6
7 6,9
8 0,5,6,6,8
9 1,1,2,5,6,7,7
Đầu Đuôi
0,8 0
9,9 1
4,9 2
3 3
1,2,5 4
2,3,8,9 5
1,3,7,8,8,9 6
0,9,9 7
4,8 8
0,7 9

Xổ số Nam Định ngày 26-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 26-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94958
Giải nhất 14322
Giải nhì 80180 84096
Giải ba 70572 36382 84142
28319 88165 18514
Giải tư 0285 0744 3575 6736
Giải năm 6297 5315 2962
6659 9097 4106
Giải sáu 276 334 807
Giải bảy 70 87 18 91
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4,5,8,9
2 2
3 4,6
4 2,4
5 8,9
6 2,5
7 0,2,5,6
8 0,2,5,7
9 1,6,7,7
Đầu Đuôi
7,8 0
9 1
2,4,6,7,8 2
3
1,3,4 4
1,6,7,8 5
0,3,7,9 6
0,8,9,9 7
1,5 8
1,5 9

Xổ số Nam Định ngày 19-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 19-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 41830
Giải nhất 58636
Giải nhì 39233 73088
Giải ba 83499 22605 66773
03676 14024 53087
Giải tư 8251 9769 4793 3428
Giải năm 5831 8539 9311
2736 0545 8043
Giải sáu 962 034 537
Giải bảy 70 71 15 86
Đầu Đuôi
0 5
1 1,5
2 4,8
3 0,1,3,4,6,6,7,9
4 3,5
5 1
6 2,9
7 0,1,3,6
8 6,7,8
9 3,9
Đầu Đuôi
3,7 0
1,3,5,7 1
6 2
3,4,7,9 3
2,3 4
0,1,4 5
3,3,7,8 6
3,8 7
2,8 8
3,6,9 9

Xổ số Nam Định ngày 12-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 12-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06848
Giải nhất 28684
Giải nhì 55972 09024
Giải ba 00431 45343 51704
24137 03665 07682
Giải tư 0332 5651 6580 9027
Giải năm 6391 2515 7524
1973 0152 2935
Giải sáu 264 132 786
Giải bảy 67 29 87 21
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 1,4,4,7,9
3 1,2,2,5,7
4 3,8
5 1,2
6 4,5,7
7 2,3
8 0,2,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
8 0
2,3,5,9 1
3,3,5,7,8 2
4,7 3
0,2,2,6,8 4
1,3,6 5
8 6
2,3,6,8 7
4 8
2 9

Xổ số Nam Định ngày 05-08-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 05-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45710
Giải nhất 36358
Giải nhì 78767 34560
Giải ba 75294 38943 87647
64794 72375 35335
Giải tư 0010 3852 7829 5397
Giải năm 0448 4183 7389
3632 4307 4525
Giải sáu 232 733 903
Giải bảy 03 55 51 43
Đầu Đuôi
0 3,3,7
1 0,0
2 5,9
3 2,2,3,5
4 3,3,7,8
5 1,2,5,8
6 0,7
7 5
8 3,9
9 4,4,7
Đầu Đuôi
1,1,6 0
5 1
3,3,5 2
0,0,3,4,4,8 3
9,9 4
2,3,5,7 5
6
0,4,6,9 7
4,5 8
2,8 9

Xổ số Nam Định ngày 29-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 29-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 69358
Giải nhất 70140
Giải nhì 43060 37592
Giải ba 41352 06631 55503
36988 92978 82185
Giải tư 7446 9559 9798 2763
Giải năm 5360 6545 9000
7591 6824 4880
Giải sáu 361 896 648
Giải bảy 83 24 55 56
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 4,4
3 1
4 0,5,6,8
5 2,5,6,8,9
6 0,0,1,3
7 8
8 0,3,5,8
9 1,2,6,8
Đầu Đuôi
0,4,6,6,8 0
3,6,9 1
5,9 2
0,6,8 3
2,2 4
4,5,8 5
4,5,9 6
7
4,5,7,8,9 8
5 9

Xổ số Nam Định ngày 22-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 22-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27433
Giải nhất 16448
Giải nhì 31955 68361
Giải ba 17436 28183 64926
05361 39669 80234
Giải tư 9122 2965 2867 2912
Giải năm 3969 8419 2592
7452 9252 2628
Giải sáu 488 887 051
Giải bảy 90 07 54 80
Đầu Đuôi
0 7
1 2,9
2 2,6,8
3 3,4,6
4 8
5 1,2,2,4,5
6 1,1,5,7,9,9
7
8 0,3,7,8
9 0,2
Đầu Đuôi
8,9 0
5,6,6 1
1,2,5,5,9 2
3,8 3
3,5 4
5,6 5
2,3 6
0,6,8 7
2,4,8 8
1,6,6 9

Xổ số Nam Định ngày 15-07-2023

XSMB » XSMB Thứ bảy » XSMB 15-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 08897
Giải nhất 14694
Giải nhì 20247 56545
Giải ba 33540 12948 30368
70336 29535 33460
Giải tư 2226 1832 8430 5649
Giải năm 1289 0308 5192
6229 3061 5811
Giải sáu 861 353 190
Giải bảy 92 05 19 93
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1,9
2 6,9
3 0,2,5,6
4 0,5,7,8,9
5 3
6 0,1,1,8
7
8 9
9 0,2,2,3,4,7
Đầu Đuôi
3,4,6,9 0
1,6,6 1
3,9,9 2
5,9 3
9 4
0,3,4 5
2,3 6
4,9 7
0,4,6 8
1,2,4,8 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba