Xổ số Thái Bình ngày 17-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 17-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 22365
Giải nhất 80585
Giải nhì 51233 18206
Giải ba 96019 28041 33335
84405 47766 56983
Giải tư 0662 9764 3649 9731
Giải năm 9034 3966 3093
1775 7898 1925
Giải sáu 266 316 572
Giải bảy 97 50 53 24
Đầu Đuôi
0 5,6
1 6,9
2 4,5
3 1,3,4,5
4 1,9
5 0,3
6 2,4,5,6,6,6
7 2,5
8 3,5
9 3,7,8
Đầu Đuôi
5 0
3,4 1
6,7 2
3,5,8,9 3
2,3,6 4
0,2,3,6,7,8 5
0,1,6,6,6 6
9 7
9 8
1,4 9

Xổ số Thái Bình ngày 10-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 10-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 35902
Giải nhất 31314
Giải nhì 95602 40508
Giải ba 88800 91768 96669
72035 32840 02228
Giải tư 7304 9775 0393 2766
Giải năm 9414 1229 3791
2810 9720 9332
Giải sáu 840 864 219
Giải bảy 40 66 26 22
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,8
1 0,4,4,9
2 0,2,6,8,9
3 2,5
4 0,0,0
5
6 4,6,6,8,9
7 5
8
9 1,3
Đầu Đuôi
0,1,2,4,4,4 0
9 1
0,0,2,3 2
9 3
0,1,1,6 4
3,7 5
2,6,6 6
7
0,2,6 8
1,2,6 9

Xổ số Thái Bình ngày 03-09-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 03-09-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 31186
Giải nhất 04843
Giải nhì 91474 14263
Giải ba 71382 56092 53921
86765 79000 44950
Giải tư 6310 9597 4434 5220
Giải năm 8407 8811 5408
5120 4332 2064
Giải sáu 058 233 028
Giải bảy 36 10 13 21
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 0,0,1,3
2 0,0,1,1,8
3 2,3,4,6
4 3
5 0,8
6 3,4,5
7 4
8 2,6
9 2,7
Đầu Đuôi
0,1,1,2,2,5 0
1,2,2 1
3,8,9 2
1,3,4,6 3
3,6,7 4
6 5
3,8 6
0,9 7
0,2,5 8
9

Xổ số Thái Bình ngày 27-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 27-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18448
Giải nhất 73829
Giải nhì 73174 57227
Giải ba 64570 10484 87444
72236 25998 89251
Giải tư 6646 2444 8189 0403
Giải năm 3250 0583 4468
3204 6188 6210
Giải sáu 779 581 275
Giải bảy 11 61 62 10
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,0,1
2 7,9
3 6
4 4,4,6,8
5 0,1
6 1,2,8
7 0,4,5,9
8 1,3,4,8,9
9 8
Đầu Đuôi
1,1,5,7 0
1,5,6,8 1
6 2
0,8 3
0,4,4,7,8 4
7 5
3,4 6
2 7
4,6,8,9 8
2,7,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 20-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 20-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92009
Giải nhất 83433
Giải nhì 73249 22498
Giải ba 88300 82515 35780
46685 15696 01620
Giải tư 4914 8375 3112 7130
Giải năm 1530 2557 5432
3299 4793 9846
Giải sáu 745 471 190
Giải bảy 61 79 95 58
Đầu Đuôi
0 0,9
1 2,4,5
2 0
3 0,0,2,3
4 5,6,9
5 7,8
6 1
7 1,5,9
8 0,5
9 0,3,5,6,8,9
Đầu Đuôi
0,2,3,3,8,9 0
6,7 1
1,3 2
3,9 3
1 4
1,4,7,8,9 5
4,9 6
5 7
5,9 8
0,4,7,9 9

Xổ số Thái Bình ngày 13-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 13-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84528
Giải nhất 96875
Giải nhì 83636 11470
Giải ba 17608 65742 48426
85044 78834 64130
Giải tư 3346 9946 2325 2587
Giải năm 6922 6348 8028
4123 3955 7616
Giải sáu 975 239 505
Giải bảy 29 48 01 79
Đầu Đuôi
0 1,5,8
1 6
2 2,3,5,6,8,8,9
3 0,4,6,9
4 2,4,6,6,8,8
5 5
6
7 0,5,5,9
8 7
9
Đầu Đuôi
3,7 0
0 1
2,4 2
2 3
3,4 4
0,2,5,7,7 5
1,2,3,4,4 6
8 7
0,2,2,4,4 8
2,3,7 9

Xổ số Thái Bình ngày 06-08-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 06-08-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74923
Giải nhất 73722
Giải nhì 66542 12789
Giải ba 89253 71550 56856
87932 31738 21677
Giải tư 3447 9704 0494 1020
Giải năm 5465 0883 5728
6288 7256 4655
Giải sáu 041 937 132
Giải bảy 88 75 57 62
Đầu Đuôi
0 4
1
2 0,2,3,8
3 2,2,7,8
4 1,2,7
5 0,3,5,6,6,7
6 2,5
7 5,7
8 3,8,8,9
9 4
Đầu Đuôi
2,5 0
4 1
2,3,3,4,6 2
2,5,8 3
0,9 4
5,6,7 5
5,5 6
3,4,5,7 7
2,3,8,8 8
8 9

Xổ số Thái Bình ngày 30-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55741
Giải nhất 43813
Giải nhì 02309 00386
Giải ba 62033 45369 94823
71231 62175 14881
Giải tư 6227 7794 5254 8472
Giải năm 4335 0643 4241
7311 5926 4135
Giải sáu 928 952 289
Giải bảy 49 37 46 09
Đầu Đuôi
0 9,9
1 1,3
2 3,6,7,8
3 1,3,5,5,7
4 1,1,3,6,9
5 2,4
6 9
7 2,5
8 1,6,9
9 4
Đầu Đuôi
0
1,3,4,4,8 1
5,7 2
1,2,3,4 3
5,9 4
3,3,7 5
2,4,8 6
2,3 7
2 8
0,0,4,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 23-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58062
Giải nhất 16342
Giải nhì 32714 32089
Giải ba 95921 89695 40569
92129 05613 50218
Giải tư 9346 4130 0937 3171
Giải năm 9242 5408 4964
4861 9460 1769
Giải sáu 794 347 393
Giải bảy 47 42 87 44
Đầu Đuôi
0 8
1 3,4,8
2 1,9
3 0,7
4 2,2,2,4,6,7,7
5
6 0,1,2,4,9,9
7 1
8 7,9
9 3,4,5
Đầu Đuôi
3,6 0
2,6,7 1
4,4,4,6 2
1,9 3
1,4,6,9 4
9 5
4 6
3,4,4,8 7
0,1 8
2,6,6,8 9

Xổ số Thái Bình ngày 16-07-2023

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-07-2023
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51351
Giải nhất 45672
Giải nhì 33664 34988
Giải ba 11840 80820 21070
94557 68550 68572
Giải tư 1294 6035 1137 1192
Giải năm 2972 8180 1346
0819 4068 4018
Giải sáu 761 920 817
Giải bảy 63 51 25 75
Đầu Đuôi
0
1 7,8,9
2 0,0,5
3 5,7
4 0,6
5 0,1,1,7
6 1,3,4,8
7 0,2,2,2,5
8 0,8
9 2,4
Đầu Đuôi
2,2,4,5,7,8 0
5,5,6 1
7,7,7,9 2
6 3
6,9 4
2,3,7 5
4 6
1,3,5 7
1,6,8 8
1 9
    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba